GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912002022019 PAKET PROGRAMLAR -II Ders 2 4 6,00

Önlisans


Türkçe


Bu ders ile öğrencilerin teorik olarak kazandıkları bilgilerin gerçek hayatta muhasebe bürolarında kullanılan paket programlar yardımıyla pratik bilgilerle desteklemesi ve muhasebe bürolarında kullanılan muhasebe paket programları hakkında bilgi edinmesi hedeflenmektedir.1 Muhasebe işlemlerinin paket program kullanılarak kaydedilmesi
2 İşletme Defteri
3 Personel Takibi
4 Yedeklenme

İkinci Öğretim


Yok


[Yok]


Ticari paket programları üzerinden stok işlemleri, cari işlemler, fatura ve irsaliye işlemleri, muhasebe kayıtları, geçici ve kesin mizan düzenlenmesi, bilanço ve gelir talosu düzenlemelerine ilişkin konular. Ayrıca günün şartlarına ve yeni gelişmelere göre gerekli bilgi ve belge içerikli işlemlerle yada programların gösterilmesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders ve ders konuları hakkında genel bilgi, programın kurulması
2 Programa giriş, kullanıcı adı ve şifrenin girilmesi
3 Muhasebe İşlemleri
4 Muhasebe İşlemleri
5 Muhasebe İşlemleri
6 Muhasebe İşlemleri
7 Muhasebe İşlemleri
8 Ara Sınav
9 İşletme Defteri
10 İşletme Defteri
11 İşletme Defteri
12 Personel Takibi
13 Personel Takibi
14 Personel Takibi
15 Final Sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 15 4 60
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 4 60
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 4 60
Toplam İş Yükü (saat) 182

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4 4 5 3 5 4 4 5 4 5
ÖÇ 2 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5
ÖÇ 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4
ÖÇ 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek