GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912002042019 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Ders 2 4 4,00

Önlisans


Türkçe


Türk Vergi Sistemi içinde yer alan vergiler öğretilecektir. Türk Vergi Sistemi içinde yer alan belli başlı vergilerin gerek mevzuat açısından gerekse de anlam açısından anlaşılabilir olması.


Öğr.Gör.Fatma MOROĞLU


1 Gelir ve geliri açıklayan teorileri bilir.
2 Gelir Vergisi unsurlarını öğrenmek
3 Tam ve dar mükellefiyet hakkında bilgi sahibi olur.
4 Kurumlar vergisi uygulamalarını öğrenir.
5 Vergi beyannamelerini öğrenir.

İkinci Öğretim


Yok


[Yok]


Gelir Kavramı ve Unsurları / Vergiye Tabi Gelirin Özellikleri / Gelir Vergisi Mükellefiyet Şekilleri / Gelirin Tespiti / Gelirin Beyanı, Gelir Vergisinin Ödenmesi / Kurumlar Vergisinin Konusu ve Mükellefiyetleri / Kurumlar Vergisi Matrahının Tespiti ve Ödenmesi / Harcama Üzerinden Alınan Vergiler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Gelir Kavramı Vergiye tabi gelirin özellikleri Gelir vergisinin konusu
2 Gelir vergisinde mükellefiyet çeşitleri -Tam mükellef -Dar mükellef
3 Ticari kazanç ve ticari kazancın tespit usulleri
4 Zirai kazanç, niteliği, sınırları Zirai kazancın tespit usulleri
5 Serbest Meslek Kazancının niteliği ve Kapsamı Serbest Meslek Faaliyetinin özellikleri Tespit şekilleri
6 Ücretin tanımı ve niteliği Özellikleri Vergilendirilmesi Ücretin tespit şekilleri
7 Gayrimenkul Sermaye İratları Gayrimenkul sermaye iradı sağlayan mallar ve haklar
8 Ara Sınav
9 Menkul Sermaye İratları, tanımı ve unsurları Menkul Sermaye İradı sayılan ve sayılmayan gelirler Tespiti ve istisnaları
10 Diğer kazanç ve iratlar Gelirin beyanı tarhı ve ödenmesi Beyannamenin hazırlanması
11 Münferit beyanname Geçici vergi Muhtasar beyanname
12 Kurumlar vergisi Konusu, vergiyi doğuran olay Kurumlar vergisi mükellefleri
13 Kurumlar vergisinde Mükellefiyet Matrahın tespiti
14 Kurumlar vergisinde muafiyet ve istisnalar Kurumlar vergisinin beyanı tarhı ve ödenmesi Kurumlar vergisi beyannamesi Tasfiye, birleşme, devir hallerinde matrahın tespiti ve beyanı
15 Final Sınavı

Türk Vergi Sistemi, Doğan Şenyüz 2021 Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Tebliğleri Türk Vergi Sistemi Ders NotlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 15 4 60
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 112

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3
ÖÇ 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3
ÖÇ 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3
ÖÇ 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek