GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912002062019 MUHASEBE DENETİMİ Ders 2 4 5,00

Önlisans


Türkçe


Muhasebe denetimi ile ilgili temel kavramları,Genel kabul görmüş denetim standartlarını, denetim kanıtları, teknikleri, çalışma kağıtlarını, iç kontrol sisteminin önemini, varlık, kaynak ve sonuç hesaplarının denetimini ve denetim raporu, süreci ve planlamasını kavrayabilmek1 Muhasebe denetiminin genel yapısını, işleyişini ve tüm süreci kavrayarak denetim yapabilir hale gelmek
2 Denetim ve Denetçi türleri ile Genel kabul görmüş denetim standartları
3 Genel Denetim Planı ve Denetim Programının Hazırlanması
4 Denetim Raporunun Düzenlenmesi

İkinci Öğretim


Yok


[Yok]


Temel Kavramlar ve Tarihi Gelişim; Muhasebe ve Denetim İlişkisi; Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları; Denetimde Kanıt Kavramı ve Kanıt Toplama Teknikleri; Çalışma Kağıtları: Tanımı, İçeriği, Türleri, Dosyalanması; Denetim Süreci; Denetim İşinin Alınması, Planlanması ve Yürütülmesi; İç Kontrol Sistemi; Varlık ve Kaynak Hesaplarının Denetimi; Sonuç Hesapları ve Mali Tabloların Denetimi; Denetimde Örnekleme; Denetimin Tamamlanması; Denetim Raporu


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Genel olarak denetim kavramı ve gelişim süreci
2 Denetim ve Denetçi türleri ile Genel kabul görmüş denetim standartları
3 Bağımsız Denetim Hedefleri – Denetim kanıtları ve prosedürleri
4 Çalışma kağıtları - Denetim sürecinin aşamaları
5 Denetim Planlaması (Önemlilik – Risk)
6 İç Kontrol Yapısı (Kontrol Riski) - Analitik İnceleme Prosedürleri
7 Genel Denetim Planı ve Denetim Programının Hazırlanması
8 Ara Sınav
9 Satış ve Tahsilat Döngüsü Denetimi
10 Satın Alma Ödeme Döngüsü Denetimi
11 Stok ve Üretim Döngüsü Denetimi
12 Personel ve Ücret Döngüsü – Kaynak Elde Etme Ödeme Döngüsü – Nakit Bakiyelerinin Denetimi
13 Personel ve Ücret Döngüsü – Kaynak Elde Etme Ödeme Döngüsü – Nakit Bakiyelerinin Denetimi
14 Denetim Çalışmalarının Tamamlanması
15 Final Sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 15 4 60
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 2 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 3 45
Toplam İş Yükü (saat) 137

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5
ÖÇ 2 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5
ÖÇ 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek