GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912002202019 YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Önlisans


Türkçe


Maliyet bilgisi ve maliyetle ilgili temel raporların kar planlaması, bütçeleme ve fiyatlandırma gibi kritik işletme kararlarında ne şekilde kullanılacağına ilişkin genel bir bakış açısının kazandırılması, maliyet ve kar hesaplamalarıyla ilgili çağdaş yöntem ve yaklaşımların tanıtılması, öğrencinin karar verici pozisyonunda sorumluluk alarak inisiyatif kullanır hale getirilmesi1 Maliyet kavramları arasındaki temel farklılıkları öngörebilmek
2 Maliyet-kapasite-performans arasındaki döngüsel ilişkiyi anlamak, üretilen maliyet ve performans bilgilerini yapacağı analizlerde kullanabilmek
3 Kurumsal mali performansı tespit edebilme ve yorumlayabilme
4 İşletme kararlarında maliyet bilgisinin kullanılması

İkinci Öğretim


Yok


[Yok]


Maliyet-Hacim-Kar İlişkisi / Kar Planlaması / Maliyet Kontrolü ı / Bütçeleme / Maliyet Bilgilerinin Yönetim Kararlarında Kullanılması / Güncel Yönetim Muhasebesi Konuları: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Tam Zamanlı Üretim Sistemleri, Ekonomik Kar Kavramı ve Ekonomik Katma Değer, Dengeli Skor Kartı, vb.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yönetim muhasebesinin tanımı, işlevleri ve temel maliyet kavramları
2 Maliyet türleri ve maliyet hesaplama sistemleri
3 Maliyet-hacim-kar analizleri ve maliyet davranışı
4 Değişken maliyet sistemi ve kar planlaması
5 Doğrusal ve eğrisel kara geçiş analizleri
6 Standart maliyet sistemi ve sapma analizleri
7 İşletme kararlarında maliyet bilgisinin kullanılması
8 Ara Sınav
9 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
10 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
11 Hedef maliyetleme
12 Bütçeleme
13 Bütçeleme
14 Bütçeleme
15 Final Sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 15 3 45
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 87

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3
ÖÇ 2 4 4 5 5 4 3 2 3 4 4
ÖÇ 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek