GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912002192019 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Önlisans


Türkçe


Girişimciliğin ekonomi yazınında ele alınışı ve kısa bir tarihçesi ile başlayan ders, bir iş fikrinin başarılı bir işe dönüşmesi sürecini baştan sona ele alır. Girişimcinin özelliklerinin incelendiği derste girişimcilik olgusunun farklı yönleri ve boyutları konusunda bir farkındalık yaratmak, girişimciliğin oluşmasına ve gelişmesine yol açan altyapı koşullarını incelemek, iş planlarının nasıl hazırlandığını öğretmek amaçlanır. Bireyin kendi girişimcilik kapasitesinin farkına vararak geliştirmesi gereken alanları tespit etmesini amaçlar.1 Dersin sonunda öğrenci iyi bir girişimcinin nasıl olması gerektiğini, girişimcinin belli başlı kişilik özelliklerini tanımlayabilecektir.
2 Dersin sonunda öğrenci yeni bir işletme kararını verirken bir girişimcinin nasıl hareket ettiğini değerlendirebilecektir.
3 Dersin sonunda öğrenci girişimciliği destekleyen ve zorlayan çevresel, sektörel, ekonomik ve politik dengeleri açıklayabilecektir.
4 Öğrencilere borç ve öz sermaye kaynakları öğretilmektedir.
5 Başarılı girişimcilik öyküleri ile öğrencilere motivasyon sağlanması amaçlanır.
6 Gerçek işletme ve girişimcilik örnekleri ile işletme kurabilme bilgi ve becerisinin kazandırılması

İkinci Öğretim


Yok


[Yok]


Ders boyunca, yeni bir işletme kurmanın nasıl olduğunun ve işletme bir kere kurulduktan sonra verilecek kritik kararların ve yönetimsel gereklerin kavratılması hedeflenmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Girişimciliğin Temelleri
2 Girişimcinin Aklından Geçenler: Düşünceden Gerçeğe-Başarılı Girişimcilik Öyküleri
3 Stratejik Yönetim ve Girişimcilik
4 Farklı İşletme Çeşitleri ve Acentelik-İmtiyaz Hakkı (Franchising)
5 Varolan bir İşletmeyi Satın Almak
6 Yönetim Başarısı için Güçlü bir Pazarlama Planı Oluşturmak
7 E-Ticaret ve Girişimcilik-Girişimcilik Ağı-İş Melekleri
8 Ara Sınav
9 Nakit Akışını Yönetmek
10 Başarılı bir Finansal Plan Hazırlamak-Fizibilite
11 Kazanan bir İş Planı Oluşturmak
12 Borç ve Öz Sermaye Kaynakları-İş Melekleri, KOSGEB-İŞKUR
13 Doğru Yeri ve Planlamayı Seçme
14 Küresel Bakış Açısı ile Girişimcilik
15 Final Sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 15 3 45
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 87

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3
ÖÇ 2 2 4 3 2 2 2 2 2 1 1
ÖÇ 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2
ÖÇ 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek