GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9023001212010 GENEL ARKEOLOJİ - I Ders 1 1 1,00

Önlisans


Türkçe


Arkeoloji'nin tanımı, terminolojisi, gelişimi, diğer bilim dallarıyla ilişkileri hakkında genel bilgileri kavratmaktır.


Öğr. Gör. Dilek KINAY


1 Arkeolojik terminolojiyi kavrama
2 Korumaya aldıkları eserlerin koşullarını belirleyebilme
3 Tarih sürecindeki gelişimleri


Yok


Yok


Arkeolojik tanımlar, terminoloji, yardımcı bilim dalları ve arkeolojinin tarihsel gelişimi hakkında bilgiler verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Arkeoloji'de eser korumanın önemi
2 Temel tanımlar ve terminoloji
3 Diğer bilim dallarıyla ilişkisi
4 Anadolu ve dünya arkeolojisinin gelişimi
5 İlk insanlar ve arkeolojik kanıtlar
6 Konuyla ilgili görsel sunum
7 Paleolitik Dönem ve Anadolu
8 Ara Sınav
9 Mezolitik Dönem ve Anadolu
10 İlk kentler nasıl kuruldu?
11 Üretici Dönem ve gelişimi
12 Konu hakkında görsel sunum
13 Madenin kullanılması
14 Tunç kullanımının toplumsal gelişime etkisi
15 Göç kavramı
16 Final sınavı

Sevin, V. Anadolu Arkeolojisi, İstanbul, 2007. Özdoğan, M. Arkeoloji'nin Politikası ve Politik Bir Araç Olarak Arkeoloji, İstanbul, 2006. Saltuk, S. Arkeoloji Sözlüğü, İstanbul, 1993. Cunliffe, B. Handbook of Archaeology, Oxford, 2009.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 22

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 5 3 5
ÖÇ 2 3 3
ÖÇ 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek