GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9023001292010 GENEL ARKEOLOJİ - II Ders 1 2 1,00

Önlisans


Türkçe


Anadolu'daki Uygarlıkların gelişimini kavratmaktır.


Öğr.Gör. Dilek KINAY


1 Arkeolojik gelişimi kavrama
2 Uygarlıkların yapısal değişimini kavrama


Yok


Yok


Tarihsel gelişim hakkında bilgi vermektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Türlerin kökeni
2 Metal kullanımı ve kültürlere yansıması
3 Orta Tunç Çağ
4 Assurluların Anadolu'ya gelişi
5 Anadolu'da ticaret
6 Anadolu'ya yazının gelişi, ilk yazılı araç gereçler
7 Yazının kültüre ve ticarete etkisi
8 Ara Sınav
9 Hititler'in tarihsel gelişimi
10 Hititler'in yıkılışı
11 Hititler belgeseli
12 Hititler sonrası Anadolu
13 Anadolu'daki yapısal değişimin arkeolojik malzemeye etkisi
14 Demir teknolojisi
15 Demir'in Anadolu'ya gelişi
16 Final Sınavı

Childe, G. Tarihte Neler Oldu? (Çev.Mete Tunçay, Alaeddin Şenel), Temmuz, 1995. Daniel, G.E. A Short History of Archaeology, Thames and Hudson, London, 1980. Gurney, O.R. Hititler, Ankara, 2001. Burney, C.A. Peoples of The Hills, Ancient Ararat and Caucasus, Londra, 1971.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 8 2 16
Toplam İş Yükü (saat) 18

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek