GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9023001332010 METAL VE CAM R.K.T.U-II Ders 1 2 3,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; camlar üzerinde görülen bozulmalar ve sebeplerini, restorasyon ve konservasyon yöntemlerini kavratma


Öğr.Gör. Dr. Sema YAVUZ


1 Cam bozulmalarını kavrama
2 Bozulma sebeplerini tespit edebilme ve önlem alabilme
3 Camların niteliğine göre Restorasyon yöntemlerini seçip uygulayabilme
4 Camların niteliğine göre Konservasyon yöntemlerini seçip uygulayabilme


Yok


Yok


Camların üzerinde görülen bozulmalar, bu bozulmaların nedenleri, cam objenin restorasyonu ve konservasyonu hakkında bilgiler verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Camın bozulma nedenleri Lab.da kullanılan malzemenin tanıtımı
2 Camın bozulma nedenleri Lab.da kullanılan malzemenin tanıtımı
3 Camın bozulma nedenleri Lab.da kullanılan malzemenin tanıtımı
4 Camın bozulma nedenleri Lab.da kullanılan malzemenin tanıtımı
5 Camlar için kullanılan restorasyon yöntemleri Proje sırasında kullanılacak malzemelerin tanıtımı
6 Camlar için kullanılan restorasyon yöntemleri Kırık bir cam objenin birleştirilmesi
7 Camlar için kullanılan restorasyon yöntemleri Kırık bir cam objenin birleştirilmesi
8 Ara sınav
9 Camlar için kullanılan restorasyon yöntemleri Kırık bir cam objenin birleştirilmesi
10 Camlar için kullanılan restorasyon yöntemleri Bir grup kırık cam objenin, tasnifi ve birleştirilmesi
11 Camlar için kullanılan konservasyon yöntemleri Bir grup kırık cam objenin birleştirilmesi
12 Camlar için kullanılan konservasyon yöntemleri Bir grup kırık cam objenin birleştirilmesi
13 Camlar için kullanılan konservasyon yöntemleri Bir grup kırık cam objenin birleştirilmesi ve tümlenmesi
14 Camlar için kullanılan konservasyon yöntemleri Bir grup kırık cam objenin birleştirilmesi ve tümlenmesi
15 Camlar için kullanılan konservasyon yöntemleri Proje sunumu
16 Final sınavı

Cronyn J.M. 1990. The Elements of Archaeological Conservation. London. Sease C. 1988. A conservation Manual fort he Field Archaeologist. Los Angeles.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 2 10 20
Takım/Grup Çalışması 1 10 10
Alan Çalışması 1 10 10
Proje Hazırlama 2 5 10
Proje Sunma 2 2 4
Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 4 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 4 5
ÖÇ 4 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek