GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9023001362010 ORGANİK ESER R.K.T.U-I Ders 1 1 3,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; Fosiller, oluşumları, türleri, onarım ve korunmaları ile ilgili kavram, yöntem ve uygulamaları kavratmak


Öğr.Gör. Dr. Sema YAVUZ


1 Fosiller hakkında genel bilgileri kavrayabilme
2 Fosillerin oluşumları ve türleri hakkında bilgi edinerek, tanıyabilme
3 Fosil bozulmaları ve sebeplerini kavrama ve tespit edebilme
4 Fosillerin onarım yöntemlerini kavrama ve uygulayabilme


Yok


Yok


Fosillerin oluşumları, türleri, bozulma sebepleri, onarım ve koruma yöntemleri hakkında bilgiler görsel ve uygulamalı olarak verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Fosil nedir?Yapısı ve genel özellikleri Görsel olarak fosillerin tanıtımı
2 Fosillerin genel özellikleri ve yararları Görsel olarak fosillerin tanıtımı
3 Fosillerin oluşumları (Kara canlılarının fosilleşmesi) Fosil oluşumlarının görsel tanıtımı
4 Fosillerin oluşumları (Su canlılarının fosilleşmesi) Fosil oluşumlarının görsel tanıtımı
5 Fosillerin bozulma sebepleri Bozulma sebeplerinin fosiller üzerinde tespiti
6 Fosillerin bozulma sebepleri Bozulma sebeplerinin fosiller üzerinde tespiti
7 Fosillerin bulundukları ortamdan kaldırılma teknikleri Kaldırma tekniklerinin uygulaması
8 Ara sınav.
9 Fosil onarımları ve korunmasında kullanılan malzemeler Lab.da kullanılan malzemenin tanıtımı
10 Fosil onarımları ve korunmasında kullanılan malzemeler Lab.da kullanılan malzemenin tanıtımı
11 Fosil onarım yöntemleri Temizlik metodlarının uygulaması
12 Fosil onarım yöntemleri onarım metodlarının uygulaması
13 Fosil onarım yöntemleri onarım metodlarının uygulaması
14 Fosil koruma yöntemleri koruma metodlarının uygulaması
15 Fosil koruma yöntemleri Projenin sunumu
16 Final sınavı

1.”Studies in Conservation” yayınları 2.Castilejo M.-Moreno P. 2008. Lasers in the Conservation of Artworks. London. 3.Cronyn J.M. 1990. The Elements of Archaeological Conservation. London. 4. Sease C. 1988. A conservation Manual fort he Field Archaeologist. Los Angeles. Binoküler Mikroskop, projeksiyon cihazı, onarım malzeme ve aletleri, koruma malzeme ve aletleri, önerilen kitaplar


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 3 2 6
Takım/Grup Çalışması 1 5 5
Alan Çalışması 2 5 10
Proje Hazırlama 1 5 5
Proje Sunma 1 3 3
Bireysel Çalışma 2 10 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 81

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 5 2 3
ÖÇ 2 5 1 2 3
ÖÇ 3 5 5 5 4 3 3
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek