GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9023001382010 ORGANİK ESER R.K.T.U-II Ders 1 2 3,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; İskelet dokular, yapıları, oluşumları, türleri, bozulma sebepleri, onarım ve korunmaları ile ilgili kavram, yöntem ve uygulamaları kavratmak


Öğr.Gör. Dr. Sema YAVUZ


1 İskelet dokular hakkında genel bilgileri kavrayabilme
2 iskelet dokuların oluşumları ve türleri hakkında bilgi edinerek, tanıyabilme
3 iskelet dokuların bozulmaları ve sebeplerini kavrama ve tespit edebilme
4 iskelet dokuların onarım yöntemlerini kavrama ve uygulayabilme
5 iskelet dokuların koruma yöntemlerini kavrama ve uygulayabilme


Yok


Yok


İskelet dokuların yapıları,oluşumları, türleri, bozulma sebepleri, onarım ve koruma yöntemleri hakkında bilgiler görsel ve uygulamalı olarak verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İskelet dokuları nedir?Yapısı ve genel özellikleri Görsel olarak İskelet dokuların tanıtımı
2 İskelet dokuların genel özellikleri Görsel olarak İskelet dokuların tanıtımı
3 İskelet dokuları (Kemikler) Görsel olarak İskelet dokuların tanıtımı
4 İskelet dokuları (Fildişi) Görsel olarak İskelet dokuların tanıtımı
5 İskelet dokuları (Dişler) Bozulma sebeplerinin Görsel olarak İskelet dokular üzerinde tespiti
6 İskelet dokuları (Diğer) Bozulma sebeplerinin Görsel olarak İskelet dokular üzerinde tespiti
7 İskelet dokuların, bulundukları ortamdan kaldırılma teknikleri Kaldırma tekniklerinin uygulaması
8 Ara sınav
9 İskelet dokuları onarımları ve korunmasında kullanılan malzemeler Lab.da kullanılan malzemenin tanıtımı
10 İskelet dokuları onarımları ve korunmasında kullanılan malzemeler Proje: bir kemik objenin belgelenmesi
11 İskelet dokuların onarım yöntemleri Temizlik metodlarının uygulaması
12 İskelet dokuların onarım yöntemleri onarım metodlarının uygulaması
13 İskelet dokuların onarım yöntemleri onarım metodlarının uygulaması
14 İskelet dokuların koruma yöntemleri koruma metodlarının uygulaması
15 İskelet dokuların koruma yöntemleri koruma metodlarının uygulaması
16 Final sınavı Projenin sunumu

1.”Studies in Conservation” yayınları 2.Castilejo M.-Moreno P. 2008. Lasers in the Conservation of Artworks. London. 3.Cronyn J.M. 1990. The Elements of Archaeological Conservation. London. 4. Sease C. 1988. A conservation Manual fort he Field Archaeologist. Los Angeles. DERS ARAÇLARI: Binoküler Mikroskop, ışıklu büyüteçler,projeksiyon cihazı, onarım malzeme ve aletleri, koruma malzeme ve aletleri, önerilen kitaplar


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 2 5 10
Takım/Grup Çalışması 1 15 15
Alan Çalışması 1 15 15
Proje Hazırlama 1 10 10
Proje Sunma 1 3 3
Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek