GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9023001392010 MESLEKİ KİMYA - I Ders 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Kimya kavram, kural ve kanunlarını öğreterek, Restorasyon ve Konservasyon bölümü öğrencisinin meslek yaşamında bu bilgileri kullanabilmesine yardımcı olmak.1 1- Restorasyon ve Konservasyon eğitimini Kimya kavramları ile tamamlayabilmek.
2 2- Kimya nın belirli yöntemlerini Restorasyon ve Konservasyon eğitimine uygulayabilmek.


Yok


Yok


Kimya nedir ve içeriği, Periyodik cetvel ve önemi, Kimyasal Bileşiklerin adlandırılması, Kimyasal Bileşiklerin çeşitleri, Kimyasal Bağlar ve önemi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kimya Nedir? Bölümleri ve içerikleri.
2 Kimyanın günlük yaşamdaki yeri ile Restorasyon ve konsarvasyon alanında ki önemi.
3 Periyodik Cetvel ve önemi.
4 Periyodik Cetvelde ki elementlerin özellikleri.
5 Kimyasal Bileşiklerin adlandırılmasında ki kurallar
6 Kimyasal Bileşiklerin adlandırılması.
7 Kimyasal Bileşiklerin adlandırılması
8 ara sınav
9 Kimyasal Bileşiklerin çeşitleri.
10 Asitler-Bazlar ve Tuzlar.
11 Organik ve İnorganik Bileşikler.
12 Kimyasal Bağlar ve çeşitleri.
13 Kimyasal Bağlar ve çeşitleri
14 genel değerlendirme
15 genel değerlendirme
16 final

-SI Birim Sistemleri ile Genel Kimya Yazanlar: Prof. Dr. Fadime SARIKAHYA Prof. Dr. Yüksel SARIKAHYA Prof. Dr. Çetin GÜLER


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 8 8 64
Toplam İş Yükü (saat) 66

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 3 5
ÖÇ 2 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek