GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9023002112010 GENEL ARKEOLOJİ - IV Ders 2 4 2,00

Önlisans


Türkçe


M.Ö.I. binyıldan Roma İmparatorluğu'nun yıkılışına kadar Anadolu tarihi.


Öğr. Gör. Dilek Kınay


1 Anadoludaki Uygarlık tarihini kavrama
2 Klasik dönem arkeolojik gelişimini kavrama


Yok


Yok


Gelişmiş Uygarlıklar kültürel özellikleriyle birlikte incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Lidya Uygarlığı
2 Batı Anadolu'da Yunanlılar
3 Batı Anadolu'da Yunanlılar
4 Görsel sunum
5 Anadolu'da Pers Egemenliği
6 İhtilaller
7 Hellenistik Dönem Krallıkları
8 Ara Sınav
9 Görsel Sunum
10 Hellenistik Dönemde Anadolu (kültürel, sosyal yaşam)
11 Hellenistik Dönemde Anadolu
12 Roma Döneminde Anadolu
13 Roma Döneminde Anadolu
14 Anadolu'daki arkeolojik yerleşimler
15 Arkeolojik kaynaklara bakış
16 Final Sınavı

Aktüre, S. Anadolu'da Bronz Çağı Kentleri, İstanbul, 1994. Magie, D. Anadolu'da Romalılar: Batı Anadolu Kent Devletleri (Çev. N. Başgelen, Ö. Çapar), İstanbul, 2003. Bilgin, N. Felsefeden Ekonomiye Antik Yunan Dünyası, İstanbul, 2004. Tekin, O. Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İstanbul, 2008. Mansel, A.M. Ege ve Yunan Tarihi, Ankara, 1995.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 5 2 10
Tartışma 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 56

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek