GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9023002132010 METAL VE CAM R.K.T.U-IV Ders 2 4 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; Bakır, gümüş, altın, kurşun ve alaşımlarından yapılmış objelerin onarım ve korunması yöntemlerini kavratmaktır.


Öğr.Gör. Dr. Sema YAVUZ


1 Bakır, gümüş, altın, kurşun ve alaşımlarının tanımları, genel özellikleri hakkında bilgi edinme
2 Bakır, gümüş, altın, kurşun ve alaşımlarından yapılmış objelerin bozulmaları ve sebeplerini kavrama ve tespit edebilme
3 . Bakır, gümüş, altın, kurşun ve alaşımlarından yapılmış objelerin onarım yöntemlerini kavrama ve uygulayabilme
4 Bakır, gümüş, altın, kurşun ve alaşımlarından yapılmış objelerin koruma yöntemlerini kavrama ve uygulayabilme


Yok


Yok


Bakır, gümüş, altın, kurşun ve alaşımlarından yapılmış objelerin bozulma sebepleri, onarım ve koruma yöntemleri hakkında bilgiler uygulamalı olarak verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bakır, gümüş, altın, kurşun ve alaşımları nedir?Yapısı ve genel özellikleri Lab.da kullanılan malzemenin tanıtımı
2 Bakır ve alaşımlarının bozulma sebepleri 1.Proje ı:Bakır ya da alaşımı olan bir objenin belgelenmesi
3 Bakır ve alaşımlarının bozulma sebepleri Bakır ya da alaşımı olan bir objenin belgelenmesi
4 Bakır ve alaşımlarının onarım yöntemleri Aynı objenin temizlik işlemleri
5 Bakır ve alaşımlarının koruma yöntemleri Aynı objenin temizlik işlemleri
6 Gümüş ve alaşımlarının bozulma sebepleri Aynı objenin onarım ve koruma işlemleri
7 Gümüş ve alaşımlarının onarım yöntemleri Aynı objenin onarım ve koruma işlemleri
8 Ara sınav
9 Gümüş ve alaşımlarının koruma yöntemleri 2.Proje: Bozulmuş bir gümüş ya da kurşun objenin tanımlanması, belgelenmesi
10 Altın ve alaşımlarının bozulma sebepleri 2.Proje: Bozulmuş bir gümüş ya da kurşun objenin tanımlanması, belgelenmesi
11 Altın ve alaşımlarının onarım yöntemleri Aynı objenin bozulmalarının tespiti
12 Altın ve alaşımlarının koruma yöntemleri temizlenme metodları
13 Kurşun ve alaşımlarının bozulma sebepleri onarım metodları
14 Kurşun ve alaşımlarının onarım yöntemleri objenin korunması
15 Kurşun ve alaşımlarının koruma yöntemleri Projenin sunumu
16 Final sınavı

1.”Studies in Conservation” yayınları 2.Stambolov T. 1995. The Corrosion and Conservation of Metallic Antiquities and Works of Art. Amsterdam. 3.Cronyn J.M. 1990. The Elements of Archaeological Conservation. London. 4. Sease C. 1988. A conservation Manual fort he Field Archaeologist. Los Angeles. 5.Miles G-Pollard S. 1996. Lead and Tin:Studies in Conservation and Technology. London. 6.Stolow N. 1987. Conservation and Exhibitions. Sevenoaks: Butterworths. DERS ARAÇLARI: Binoküler Mikroskop, projeksiyon cihazı, onarım malzeme ve aletleri, koruma malzeme ve aletleri, önerilen kitaplar


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 2 15 30
Takım/Grup Çalışması 1 10 10
Proje Hazırlama 2 10 20
Proje Sunma 2 6 12
Bireysel Çalışma 3 10 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 129

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek