GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9023002172010 ÇİZİM TEKNİĞİ-I Ders 2 3 4,00

Önlisans


Türkçe


Arkeolojik kazı sistemleri hakkında bilgi verme ve seramik çizimini kavratma.


Öğr. Gör. Dilek KINAY


1 Seramik terminolojisini kavrama
2 Seramik teknolojisini kavrama
3 Seramik çizimini kavrama


Yok


Yok


Seramik terminolojisi, çeşitleri, yapım teknikleri, tarihsel gelişimi ve arkeolojik obje çizimi.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Çizim aletleri ve kullanımları Çizimde kullanılan malzemeler
2 Çizim aletleri ve kullanımları Seramik malzemesinin tanıtımı.
3 Ağız profilleri Ağız kenar çizimi
4 Ağız profilleri Ağız kenar çizimi
5 Ağız profilleri Ağız kenar çizimi
6 Bezemeli Ağız profilleri Bezemeli ağız kenar çizimi
7 Bezemeli Ağız profilleri Bezemeli ağız kenar çizimi
8 Ara Sınav
9 Dip profilleri Dip parçası çizimi
10 Dip profilleri Dip parçası çizimi
11 Bezemeli Dip profilleri Bezemeli dip parçası çizimi
12 Bezemeli Dip profilleri Bezemeli dip parçası çizimi
13 Gövde profilleri Gövde parçası çizimi
14 Bezemeli Gövde profilleri Bezemeli gövde parçası çizimi
15 Genel tekrar Genel çizim tekrarı
16 Final Sınavı

Dersin Malzemesi: Cetvel, 0.5 kalem, silgi, kumpas , komformatör, ıdinger, lehim teli. Sevin, V. Arkeolojik Kazı Sistemi El Kitabı, istanbul, 1995. Ökse, T. Arkeolojik Çalışmalarda Seramik Değerlendirme Yöntemleri, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2002. Ökse, T. Önasya Arkeolojisi Seramik Terimleri, İstanbul, 1993.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 10 5 50
Soru-Yanıt 4 2 8
Rapor Hazırlama 2 6 12
Rapor Sunma 2 6 12
Bireysel Çalışma 3 2 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 2 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
Performans 4 4 16
Toplam İş Yükü (saat) 116

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek