GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9023002202010 ÇİZİM TEKNİĞİ - II Ders 2 4 4,00

Önlisans


Türkçe


Seramik ve ele geçen diğer buluntuların çizimini ve belgelemesini kavratmaktır.


Öğr. Gör. Dilek KINAY


1 Tüm kap çizimini kavratmak.
2 Buluntuların tarihsel gelişimi hakkında bilgi edinmek
3 Buluntuların değerlendirmesini kavratmak
4 Belgeleme tekniklerini kavratmak
5 Buluntuların üç boyutlu çizimini öğretmek


Yok


Yok


Seramik çizimi, diğer buluntuların tanımlanması, belgelenmesi, yorumlama teknikleri hakkındaki bilgileri kavratmaktır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Seramik nedir? Malzeme tanıtımı
2 Seramiğin ekonomik yapıya etkileri Tüm kap çizimi
3 Seramiğin kültürel yapıya etkileri Tüm kap çizimi
4 Kültürler arası malzeme dağılımının etkisi Bezemeli kap çizimi
5 Stratigrafi Bezemeli kap çizimi
6 Tüm kap yapım teknikleri Kulp çizimi
7 Değerlendirme teknikleri Kulp ve tüm kap çizimi
8 Ara sınav
9 Küçük buluntu nedir? Obsidyen çizimi
10 Küçük buluntu değerlendirme yöntemleri nelerdir? Obsidyen çizimi
11 Buluntuların sınıflandırılma yöntemleri. Metal malzemenin çizimi
12 Buluntuların sınıflandırılma yöntemleri. Metal malzemenin çizimi
13 Buluntuların sınıflandırılma yöntemleri. Metal malzemenin çizimi
14 Buluntuların sınıflandırılma yöntemleri. Figürin çizimi
15 Buluntuların sınıflandırılma yöntemleri. Figürin çizimi
16 Final Sınavı

Ders Araçları: Kumpas, komformatör, Lehim teli, Idinger, 0.5 kalem,cetvel. Sevin, V. Arkeolojik Kazı Sistemi El Kitabı, İstanbul, 1995. Özfırat, A. Doğu Anadolu Yayla Kültürleri, İstanbul, 2001. Ökse, T. Arkeolojik Çalışmalarda Seramik Değerlendirme Yöntemleri, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2002.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 10 5 50
Soru-Yanıt 4 2 8
Rapor Hazırlama 2 6 12
Rapor Sunma 2 6 12
Bireysel Çalışma 3 2 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 2 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
Performans 4 4 16
Toplam İş Yükü (saat) 116

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek