GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9023002212010 FOTOĞRAFÇILIK - II Ders 2 4 2,00

Önlisans


Türkçe


arkeolojik eserlerin fotoğrafla belgelenmesi nasıl yapılmalıdır,düzenekler ve çekim yöntemleri.


Öğretim Görevlisi Mustafa Çakalgöz


1 fotoğrafçılık da belgeleme düzeneklerini doğru olarak yapabilme ve kullanabilme
2 her türlü eski eserin belgelemesini hatasız gerçekleştirme yetisine ulaşabilme


Yok


Yok


belgelemede kullanılan fotoğrafın çekim yöntemleri,arkeolojik eserlerin fotoğrafla belgelenmesindeki esaslar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 fotoğraf da filtreler ve kullanım alanları
2 fotoğraf laboratuvarı araç ve gereçleri
3 kaynak kitapların fotoğraf yoluyla belgelenmesi
4 belgelemede dış ve iç çekimler için düzenekler nasıl hazırlanır
5 düzenekli iç çekimlerde yapay ışık kullanımı ve teknikleri
6 arkeolojik eserlerin belgelenmesinde gerekli araç gerecin özellikleri
7 fotoğraf atölyesinde demo çekimlerin yapılması
8 ara sınav
9 interaktif çekim tekniklerinin sonuçları (demo yapılması)
10 sikke ve benzeri eserlerin makro çekim teknikleri ve kullanılan malzemenin özellikleri
11 iç düzenekle yapay ışıklarla pişmiş toprak eserlerin belgelenmesi
12 doğru ışık kullanımı nasıl olmalıdır gölge kontrolü
13 aydingere çizilmiş mimari aplikasyonların çekim teknikleri
14 dijital fotoğrafa etki eden faktörler
15 genel değerlendirme
16 final

fotoğrafcılık ile ilgili tüm acık kaynaklar.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Takım/Grup Çalışması 4 10 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 5 15
Toplam İş Yükü (saat) 68

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek