GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9023002222010 ORGANİK ESER R.K.T.U-IV Ders 2 4 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; Tekstiller, yapım maddeleri,hammaddeden tekstile yapımına giden evreleri, bozulma sebepleri, onarım ve korunmaları ile ilgili kavram, yöntem ve uygulamaları kavratmak


Öğr.Gör. Dr. Sema YAVUZ


1 Tekstiller hakkında genel bilgileri kavrayabilme
2 Tekstillerin oluşumları ve türleri hakkında bilgi edinerek, tanıyabilme
3 Tekstillerin bozulmaları ve sebeplerini kavrama ve tespit edebilme
4 Tekstillerin onarım yöntemlerini kavrama ve uygulayabilme
5 Tekstillerin koruma yöntemlerini kavrama ve uygulayabilme


Yok


Yok


Tekstillerin,yapım maddeleri, oluşum süreçleri, türleri, bozulma sebepleri, onarım ve koruma yöntemleri hakkında bilgiler görsel ve uygulamalı olarak verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tekstil nedir?Yapısı ve genel özellikleri Görsel olarak tekstillerin tanıtımı
2 tekstillerin hammaddeleri ve genel özellikleri Görsel olarak hammaddelerin tanıtımı
3 Tarihçesi Alan gezisi (Etnografya müzesi)
4 Kara ortamında bulunan tekstil bozulmaları ve sebepleri Bozulma sebeplerinin Görsel olarak tekstiller üzerinde tespiti
5 Kara ortamında bulunan tekstil bozulmaları ve sebepleri Bozulma sebeplerinin Görsel olarak tekstiller üzerinde tespiti
6 Suya doymuş tekstillerin bozulmaları ve sebepleri Bozulma sebeplerinin Görsel olarak tekstiller üzerinde tespiti
7 Suya doymuş tekstillerin bozulmaları ve sebepleri Bozulma sebeplerinin Görsel olarak tekstiller üzerinde tespiti
8 Ara sınav
9 Tekstil onarımları ve korunmasında kullanılan malzemeler Lab.da kullanılan malzemenin tanıtımı
10 Tekstillerin onarım yöntemleri Proje: bir tekstil örneğinin belgelenmesi
11 Tekstillerin onarım yöntemleri Temizlik metodlarının uygulaması
12 Tekstillerin onarım yöntemleri onarım metodlarının uygulaması
13 Tekstillerin onarım yöntemleri onarım metodlarının uygulaması
14 Tekstillerin koruma yöntemleri koruma metodlarının uygulaması
15 Tekstillerin koruma yöntemleri Proje sunumu
16 Final sınavı

1.”Studies in Conservation” yayınları 2.Castilejo M.-Moreno P. 2008. Lasers in the Conservation of Artworks. London. 3.Cronyn J.M. 1990. The Elements of Archaeological Conservation. London. 4. Sease C. 1988. A conservation Manual fort he Field Archaeologist. Los Angeles. DERS ARAÇLARI: Binoküler Mikroskop, projeksiyon cihazı, onarım malzeme ve aletleri, koruma malzeme ve aletleri, önerilen kitaplar


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 1 10 10
Takım/Grup Çalışması 1 10 10
Alan Gezisi 1 10 10
Alan Çalışması 1 15 15
Proje Hazırlama 1 20 20
Proje Sunma 1 3 3
Bireysel Çalışma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek