GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9023002302012 RESİM RESTORASYONU Seçmeli Ders Grubu 2 4 1,00

Önlisans


Türkçe


Bu derste, başlangıcından Osmanlı Dönemine kadar resim sanatı anlatılacaktır.


Dr. Seda Ağırbaş


1 boyama sanatının evrelerini kronolojik olarak öğrenir
2 boyama tekniklerini öğrenir
3 resimlerin restorasyon ve konservasyonunu bilir

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste, kronolojik bir dizin içinde, başlangıcından Osmanlı Dönemine resim sanatı örneklerle anlatılacaktır. Bu kapsamda Paleolitik Devir Mağara Resimleri, Neolitik ve Kalkolitik Devir Resim Sanatı, Mısır Resim Sanatı, Girit, Myken Resim Sanatı, Arkaik Devir Resim Sanatı, Helenistik ve Roma, Bizans Devri Resim Sanatı ele alınacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 resim nedir?
2 paleolitik dönem resim sanatı
3 paleolitik dönem resim sanatı
4 Neolitik Dönem resim sanatı
5 Kalkolitik dönem resim sanatı
6 tunç Çağları Resim sanatı
7 I. bin uygarlıklarında resim sanatı
8 vize
9 I. bin uygarlıklarında resim sanatı
10 I. bin uygarlıklarında resim sanatı
11 Hellenistik dönem resim sanatı
12 roma dönemi resim sanatı
13 tablo restorasyonu / konservasyonu
14 final

Ders Kitabı: J. Boardman, Yunan Sanatı, İstanbul, 2005. G.M.A. Richter, Handbook of Greek Art, London, 1987. Andreas Lommel, Landmarks of the World’s Art, Prehistoric and Primitive Man, London, 1966. E.Ü Merkez Kütüphane 709.01 LOM 1966 Roger Levin, Modern İnsanın Kökeni, Ankara, 1998. James Mellaart, Çatalhöyük Anadolu’da Bir Neolitik Kent, İstanbul, 2003. (Yapı Kredi Yayınları) Ian Hodder, Çatalhöyük Leoparın Öyküsü, Türkiye’nin Antik Kasabasının Gizemleri Günışığına Çıkıyor, İstanbul, 2006. (Yapı Kredi Yayınları) Anneliese Peshlow-Bindokat, Latmos’ta Bir Karia Kenti Herakleia Şehir ve Çevresi, İstanbul, 2005.(Homer Kitabevi) O. Bingöl, Malerai und Mosaik der Antike in der Türkei, Mainz am Rhein, 1997. R. Higgins, Minoan and Mycanaean Art, London, 1997. Ankara, 1983. A. Mekhitarian, Egyptian Painting, New York, 1978. P.P. Kahne, Ancient and Classical Art, London, 1969. Önerilen Kaynaklar: E. T. Tulunay, Etrüsk Sanatı, İstanbul, 1992. S. Alexiou, Minos Uygarlığı, İstanbul, 1991. Özgen Acar, Latmos Dağı’nda Bir Ailenin Resimli Romanı, Arkeoloji ve Sanat 123, 2006.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 30

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 4
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek