GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9023002392012 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 1,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin, standardizasyonun önemini ve faydalarını, kalite, kalite kontrol, kalite güvence,Toplam Kalite Yönetimi , TKY felsefesi, Kalite Yönetim Sistemi, meslekler ile ilgili Kalite Güvence Standartları ve bu standartlara ait sertifikasyon süreçlerini kavramalarını ve öğrendiklerini hayata geçirmelerini sağlamaktır.1 Temel kalite terimlerini kavrayabilme
2 Kalitenin işletme için önemini kavrayabilme
3 Kalite geliştirme araç ve tekniklerini sorun çözme yöntemi olarak uygulayabilme
4 Toplam Kalite Yönetimi prensiplerini kavrayabilme
5 Kalite Güvence Standartlar Sistemini kavrayabilme
6 Belgelendirme sürecini kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Standart ve standardizasyon ile ilgili temel bilgiler, Standardizasyonun faydaları, temel kalite terimleri, kalite kontrol gerek ve faydaları, Toplam Kalite Yönetimi(TKY), TKY prensipleri, TKY öğeleri,Deming İlkeleri , Kaizen,Kalite Kontrol Çemberleri, Kalite geliştirme araç ve teknikleri ,TKY uygulaması ve uygulama örnekleri, Ulusal ve uluslararası belgelendirme kuruluşları, TSE’nin görev ve sorumlulukları, TSE’nin belgelendirme çalışmaları, Kalite Güvence Standartları, ISO 9001:2008, ISO 14000, OHSAS 18000 Standartları, belgelendirme süreçleri, CE, CE ve kalite güvence standartlarının karşılaştırılması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Standart ve Standardizasyon ile ilgili temel bilgiler, Standardizasyonun faydaları
2 Temel kalite terimleri ve tarihsel gelişimi Kalite kontrol gerek ve faydaları
3 Toplam Kalite Yönetimi kavramı ve tarihsel gelişimi
4 Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ve öğeleri
5 Deming ilkeleri ve Deming çevrimi Kaizen ve kalite kontrol çemberleri
6 Kalite geliştirme araç ve teknikleri (Beyin fırtınası tekniği, Neden-sonuç analizi, Pareto analizi)
7 Türkiye’de ve dünyada Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları ve uygulamalarda karşılaşılan sorunlar
8 Arasınav
9 Ulusal ve uluslararası belgelendirme kuruluşları, TSE’nin görev ve sorumlulukları, TSE’nin belgelendirme çalışmaları
10 Kalite Güvence Standartları
11 ISO 9001:2008 standart şartları
12 ISO 9001:2008 uygulanması ve belgelendirme aşamaları
13 ISO 14001 standart şartları ve uygulanması
14 OHSAS 18001 standart şartları ve uygulanması
15 CE, ürüne vurulması, kalite güvence standartlarında farkı
16 Dönem sonu sınavı

DERS KİTABI: - Şimşek, M., 2000, Sorularla Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Standartları, Alfa Yayıncılık, İstanbul - TS-EN ISO 9001 : 2008 Standartları -Budak, Gülay; Budak, Gönül, (2004),İşletme Yönetimi -MPM Yayınları -Tekin, M., 2006, Kalite Güvence ve Standartlar, Günay Ofset, Konya DERS ARAÇLARI: Yazı tahtası, Bilgisayar ve Projeksiyon cihazı.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Bireysel Çalışma 7 2 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
Toplam İş Yükü (saat) 38

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 3
ÖÇ 6 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek