GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9023001252022 METAL VE CAM R.K.T.U-I Ders 1 1 3,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; Antik dönem camları, türleri, yapılışları, terminolojisi ve tarihsel gelişimi hakkında genel bilgileri kavratmadır.1 Cam terminolojisini kavrama
2 Camların hangi teknikler ile nasıl üretildiklerini kavrama
3 Camların tarihsel gelişimi, hakkında bilgi edinme
4 Cam süsleme tekniklerini kavrama


Yok


Yok


Camların, türleri, yapılışları, terminolojisi ve tarihsel gelişimi hakkında bilgiler anlatılmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Camın tanımı ve ön bilgiler (özellikleri) Lab.da kullanılan malzemenin tanıtımı
2 Camın tarihsel gelişimi kullanılan malzemenin tanıtımı
3 Camın tarihsel gelişimi kullanılan malzemenin tanıtımı
4 Camlar ile ilgili terminoloji Proje sırasında kullanılacak malzemelerin tanıtımı
5 Camlar ile ilgili terminoloji Kırık bir cam objenin birleştirilmesi
6 Cam Eserlerin yapımında kullanılan malzeme ve aletler Kırık bir cam objenin birleştirilmesi
7 Cam Eserlerin yapımında kullanılan malzeme ve aletler Kırık bir cam objenin birleştirilmesi
8 Ara sınav
9 Cam Eserlerin yapım teknikleri Bir grup kırık cam objenin, tasnifi ve birleştirilmesi
10 Cam Eserlerin yapım teknikleri Bir grup kırık cam objenin, tasnifi ve birleştirilmesi
11 Cam Eserlerin yapım teknikleri Bir grup kırık cam objenin, tasnifi ve birleştirilmesi
12 Cam eserlerin dekorasyon teknikleri Cam objenin tümlenmesi
13 Cam eserlerin dekorasyon teknikleri Cam objenin tümlenmesi
14 Cam eserlerin dekorasyon teknikleri Cam objenin tümlenmesi
15 Cam eserlerin dekorasyon teknikleri Proje Sunumları
16 Final sınavı

Cronyn J.M. 1990. The Elements of Archaeological Conservation. London. Sease C. 1988. A conservation Manual fort he Field Archaeologist. Los Angeles. Newton R.1989.Conservation of Glass.Butterworths.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 60
Uygulama/Pratik 3 15
Takım/Grup Çalışması 1 10
Bireysel Çalışma 2 15
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 70
Proje Sunma 1 30
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 3 5 15
Takım/Grup Çalışması 1 5 5
Proje Hazırlama 1 5 5
Proje Sunma 1 5 5
Bireysel Çalışma 2 10 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Performans 6 2 12
Toplam İş Yükü (saat) 89

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 5 2
ÖÇ 2 5 2 2
ÖÇ 3 5 2 2
ÖÇ 4 5 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek