GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9025001132010 SANAT TARİHİ I Seçmeli Ders Grubu 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Tarih Çağları ve Batı Sanatı Tarihini inceleyerek dönemlere ait eserleri ikonografik ve plastik çözümlemesini yapabilme yeterlikleri kazandırılması


Dr. Öğr. Üyesi SEDA AĞIRBAŞ


1 Sanat tarihi kavramlarını ve ele alınan dönemlerin kültürel gelişmelerini izler.
2 Sanat Tarihi disiplinini, ilişkide olduğu bilim dallarını tanımlar.
3 Tarih öncesi dönemlerden ortaçağ sonuna kadar kronolojik olarak uygarlıkların tarihsel süreçlerini tanımlar.
4 Tarih öncesi dönemlerden Ortaçağ sonuna kadar aynı dönemler içerisinde dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan sanat anlayışı ve malzemesini benzerlik ve farklılıklarını açıklar.
5 Tarihsel süreçte uygarlıkların yarattıkları sanat üslupları hakkında karşılaştırmalı olarak değerlendirme yapabilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sanat Ve Sanat Tarihi İle İlgili Temel Kavramlar, Prehistorik (Tarih Öncesi) Çağlardaki Sanat Eserlerinin incelenmesi, Mezopotamya Sanatının İncelenmesi, Mısır Sanatının İncelenmesi, Anadolu Uygarlıklarının İncelenmesi, Yunan Sanatının İncelenmesi, Roma Sanatının İncelenmesi, Erken Ortaçağ Ve Ortaçağ Avrupa Sanatının İncelenmesi, Rönesans Dönemi Sanatının İncelenmesi, Manierizm ve Barok Dönemi Sanatının incelenmesi, Rokoko Dönemi Sanatının İncelenmesi, Neoklasizm Ve Romantizm Dönemi Sanatının İncelenmesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sanat Ve Sanat Tarihi İle İlgili Temel Kavramlar, Prehistorik (Tarih Öncesi) Çağlardaki Sanat Eserlerinin incelenmesi, Mezopotamya Sanatının İncelenmesi
2 Sanat Ve Sanat Tarihi İle İlgili Temel Kavramlar, Prehistorik (Tarih Öncesi) Çağlardaki Sanat Eserlerinin incelenmesi
3 Mezopotamya Sanatının İncelenmesi
4 Mısır Sanatının İncelenmesi
5 Mısır Sanatının İncelenmesi, Anadolu Uygarlıklarının İncelenmesi
6 Anadolu Uygarlıklarının İncelenmesi
7 Yunan Sanatının İncelenmesi
8 ARA SINAV
9 Roma Sanatının İncelenmesi
10 Erken Ortaçağ Ve Ortaçağ Avrupa Sanatının İncelenmesi, Rönesans Dönemi Sanatının İncelenmesİ
11 Rönesans Dönemi Sanatının İncelenmesi
12 Manierizm ve Barok Dönemi Sanatının incelenmesi, Rokoko Dönemi Sanatının İncelenmesi
13 Manierizm ve Barok Dönemi Sanatının incelenmesi, Rokoko Dönemi Sanatının İncelenmesi, Neoklasizm Ve Romantizm Dönemi Sanatının İncelenmesi
14 Neoklasizm Ve Romantizm Dönemi Sanatının İncelenmesi
15 Doğu Batı arasındaki etkileşimler ve İslam Sanatının doğuşu, Avrupa’ya yayılışı
16 Final Sınavı

E.H. Gombrich, Sanatın Öyküsü (Çev. Erol Erduran-Ömer Erduran), İstanbul, 1986. Mary Hollingsworth, Dünya Sanat Tarihi, (Çev. B. Ergüder-R. Küçükerdoğan), İst., 2009. Adnan Turani, Dünya Sanat Tarihi, İstanbul, 2012. Metin Sözen-Uğur Tanyeli, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 2001. Özkan Eroğlu, Sanatın Tarihi, İstanbul, 2014. Doğan Kuban, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, İstanbul. Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul, 2011. Gönül Öney, Anadolu Selçuklu Sanatı Mimari Süslemesi ve El Sanatları, Ankara, 1992. Anna-Carola Krausse, Rönesanstan Günümüze Resim Sanatının Öyküsü, İstanbul, 2005. Engin Beksaç, Avrupa Sanatına Giriş, İstanbul, 1995.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
Toplam İş Yükü (saat) 58

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26 PÇ 27 PÇ 28 PÇ 29 PÇ 30 PÇ 31 PÇ 32 PÇ 33 PÇ 34 PÇ 35 PÇ 36 PÇ 37 PÇ 38 PÇ 39 PÇ 40 PÇ 41 PÇ 42 PÇ 43 PÇ 44 PÇ 45
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek