GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9025002022010 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI -II Ders 2 4 3,00

Önlisans


Türkçe


Bu ders; bölüm öğretim elemanlarının ilgi alanlarına göre şubelere ayrılır. Öğrenciler gruplara bölünerek, uygulama projesi tasarlama, devre tasarımı yapma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanır.


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ: GÜRCAN TAŞPINAR


1 Sistem/ürün amaç ve kapsamını belirlemek
2 Sistem/ürün konusu ile ilgili ayrıntılı araştırma
3 Sistem/ürüne ilişkin hesaplama/ yazılım yapmak
4 Sistem/ürünü gerçekleştirmek
5 Sistem/ürünün çıktılarını sunmak


Yok


Yok


Çalışma Konusunu Seçmek ,Elde Edilen Bilgileri Sunmak,Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak ,Gerekli Malzemeleri Seçmek,Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Hazırlamak ,Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak,Sistemin/Ürünün Çalışacağı Ortamı Kurmak,Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak,Sistemin/Ürünü Test Etmek ,Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Çalışma Konusunu Seçmek
2 Elde Edilen Bilgileri Sunmak
3 Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak
4 Gerekli Malzemeleri Seçmek
5 Elde Edilen Bilgileri Sunmak
6 Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Hazırlamak
7 Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak
8 ARA SINAV
9 Sistemin/Ürünün Çalışacağı Ortamı Kurmak
10 Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak
11 Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak
12 Sistemin/Ürünü Test Etmek
13 Sistemin/Ürünü Test Etmek
14 Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak

DERS NOTLARI


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
Takım/Grup Çalışması 7 1 7
Proje Hazırlama 7 1 7
Proje Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 93

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26 PÇ 27 PÇ 28 PÇ 29 PÇ 30 PÇ 31 PÇ 32 PÇ 33 PÇ 34 PÇ 35 PÇ 36 PÇ 37 PÇ 38 PÇ 39 PÇ 40 PÇ 41 PÇ 42 PÇ 43 PÇ 44 PÇ 45
ÖÇ 1 4 3 4 4 4 5
ÖÇ 2 3 4 3 4 5 5 5
ÖÇ 3 5 4 3 5 5 5
ÖÇ 4 4 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek