GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9025002182010 İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Önlisans


Türkçe


Bu derste mikrodenetleyici seçmek, algoritma ve akış diyagramı tasarlamak, mikrodenetleyici için program yazmak, mikrodenetleticiye program yüklemek ve temel uygulamalar yapmak yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.


ÖĞR. GÖR. LEVENT TÜRKLER


1 ADC sinyalleri tanımak ölçmek
2 Anahtarlama elemanı ile mikrodenetleyici arasında iletişim kurmak
3 Hafıza birimlerini bağlamak
4 Step motorları için program yazmak
5 Servo motorları için program yazmak

Birinci Öğretim[Yok]


Mikrodenetleyici ADC Devreler Kurmak, Mikrodenetleyici ve Anahtarlama Elemanları İle Devreler Kurmak, Mikrodenetleyici İle Sensörlü Devreler Kurmak, Mikrodenetleyici Eepromlu Devreler Kurmak, Mikrodenetleyici İle Seri İletişim Devreler Kurmak, Mikrodenetleyici İle Step Motorlu Devreler Kurmak, Mikrodenetleyici İle Dc Motorlu Devreler Kurmak, Mikrodenetleyici İle Servo Motorlu Devreler Kurmak


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mikrodenetleyici ADC Devreler Kurmak
2 Mikrodenetleyici ADC Devreler Kurmak
3 Mikrodenetleyici İle Anahtarlama Elemanları İle Devreler Kurmak
4 Mikrodenetleyici İle Anahtarlama Elemanları İle Devreler Kurmak
5 Mikrodenetleyici İle Sensörlü Devreler Kurmak
6 Mikrodenetleyici İle Sensörlü Devreler Kurmak
7 Mikrodenetleyici Eepromlu Devreler Kurmak
8 ARA SINAV
9 Mikrodenetleyici Eepromlu Devreler Kurmak
10 Mikrodenetleyici İle Seri İletişim Devreler Kurmak
11 Mikrodenetleyici İle Step Motorlu Devreler Kurmak
12 Mikrodenetleyici İle Dc Motorlu Devreler Kurmak
13 Mikrodenetleyici İle Dc Motorlu Devreler Kurmak
14 Mikrodenetleyici İle Servo Motorlu Devreler Kurmak
15 Mikrodenetleyici İle Servo Motorlu Devreler Kurmak
16 Yıl Sonu Sınavı

Arduino Eğitim Kitabı (Gökhan DÖKMETAŞ) Projelerle Arduino (Sertan Deniz SAYGILI) Arduino Nesnelerin Dili (Hasbi SEVİNÇ) Projeler ile Arduino (Erdal DELEBE) Derinlemesine Arduino (Bülent ÇOBANOĞLU)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 2 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 1 20 20
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26 PÇ 27 PÇ 28 PÇ 29 PÇ 30 PÇ 31 PÇ 32 PÇ 33 PÇ 34 PÇ 35 PÇ 36 PÇ 37 PÇ 38 PÇ 39 PÇ 40 PÇ 41 PÇ 42 PÇ 43 PÇ 44 PÇ 45
ÖÇ 0 3 2 2 4 4 5 5 2
ÖÇ 1 3 4 4 5 5
ÖÇ 2 3 3 1 4 5 5 5
ÖÇ 3 3 1 4 5 5 5
ÖÇ 4 3 1 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek