GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9025001052010 MATEMATİK Ders 1 1 4,00

Önlisans


Türkçe


Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırma1 Sayılar ile ilgili ve cebirsel işlemleri mesleğinde uygulamak.
2 Mesleğinde denklemler, eşitsizlikler ve fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapmak.
3 Mesleğinde trigonometri ile ilgili uygulamalar yapmak.
4 Mesleğinde vektörler ile ilgili uygulamalar yapmak.
5 Mesleğinde matrisler ve lineer denklem sistemleri ile ilgili uygulamalar yapmak


Yok


Yok


Sayılar, Üslü ve köklü sayılar, Modüler aritmetik, ondalıklı sayılar, Cebir ve polinomlar, Oran ve orantı, denklemler, Denklemler, eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Trigonometri, Vektörler, Matrisler,


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sayılar
2 Üslü ve köklü sayılar
3 Modüler aritmetik, ondalıklı sayılar
4 Cebir ve polinomlar
5 Oran ve orantı, denklemler
6 Denklemler, eşitsizlikler
7 Fonksiyonlar
8 ARA SINAV
9 Trigonometri
10 Trigonometri
11 Vektörler
12 Vektörler
13 Matrisler
14 Matrisler
15
16

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
Problem Çözümü 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 132

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26 PÇ 27 PÇ 28 PÇ 29 PÇ 30 PÇ 31 PÇ 32 PÇ 33 PÇ 34 PÇ 35 PÇ 36 PÇ 37 PÇ 38 PÇ 39 PÇ 40 PÇ 41 PÇ 42 PÇ 43 PÇ 44 PÇ 45
ÖÇ 1 5 2 4 1 2 2 2 1
ÖÇ 2 5 2 4 1 2 2 2 1
ÖÇ 3 5 2 4 1 2 2 2 2 2
ÖÇ 4 5 2 4 1 2 2 2 2 2
ÖÇ 5 5 2 4 1 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek