GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9025001212012 ALGORİTMALAR Seçmeli Ders Grubu 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Bu ders ile öğrencinin, programlama temelleri ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Öğr. Gör. Gürcan TAŞPINAR


1 Programcılığa giriş yapmak
2 Kodlama öncesi program akışını tasarlamak
3 Kontrol deyimlerini kullanmak
4 Dizi işlemleri yapmak
5 Alt programlarla çalışmak
6 Dosyalama işlemleri yapmak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Programcılığa giriş, Dizi işlemleri, Dosyalama İşlemleri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Algoritma
2 Akış Diyagramı
3 Programlama Araçları, Değişkenler ve Sabit
4 Giriş-Çıkış İşlemleri, Operatörler
5 Karar Yapıları
6 Döngü Kontrolleri
7 Döngü Kontrolleri
8 Tek Boyutlu Diziler
9 Çok Boyutlu Diziler
10 Değer Döndürmeyen Alt Programlar
11 Değer Döndüren Alt Programlar
12 Değer Döndüren Alt Programlar
13 Sıralı Dosyalar
14 Rastgele Erişimli Dosyalar

Ders notları, Algoritma Tasarlama ve Programlamaya Giriş-Selami Eryılmaz-Detay YayıncılıkYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
Toplam İş Yükü (saat) 68

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26 PÇ 27 PÇ 28 PÇ 29 PÇ 30 PÇ 31 PÇ 32 PÇ 33 PÇ 34 PÇ 35 PÇ 36 PÇ 37 PÇ 38 PÇ 39 PÇ 40 PÇ 41 PÇ 42 PÇ 43 PÇ 44 PÇ 45
ÖÇ 1 3 5 5
ÖÇ 2 3 4 5
ÖÇ 3 3 4 5
ÖÇ 4 3 4 5
ÖÇ 5 3 4 5
ÖÇ 6 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek