GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9025002202012 MEKANİZMA TEKNİĞİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Önlisans


Türkçe


Bu derste, sökülebilir ve sökülemeyen birleştirmeler, aktarma organları ve yataklama elemanları montajı ile uzak mesafelere güç iletmek ve kam tasarımına ait yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Öğr. Gör. Okan ÖZ


1 Sökülebilir ve Sökülemeyen Birleştirmeleri tanımak.
2 Aktarma Organlarını tanımak.
3 Yataklama Elemanlarını tanımak.
4 Uzak Mesafeli Güç İletiminin nasıl yapıldığını öğrenmek.
5 Kam tasarımını öğrenmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Uzak Mesafelere Güç İletimi, Yataklama Elemanları, Aktarma Organları ,Sökülemeyen Birleştirmeler, Sökülebilir Birleştirmeler ,Kam Tasarımı


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sökülebilir Birleştirmeler
2 Sökülebilir Birleştirmeler
3 Sökülemeyen Birleştirmeler
4 Sökülemeyen Birleştirmeler
5 Aktarma Organları
6 Aktarma Organları
7 Yataklama Elemanları
8 ARA SINAV
9 Yataklama Elemanları
10 Uzak Mesafelere Güç İletimi
11 Uzak Mesafelere Güç İletimi
12 Kam Tasarımı
13 Kam Tasarımı
14 Kam Tasarımı

Ders NotlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Problem Çözümü 4 1 4
Tartışma 2 1 2
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
Okuma 14 2 28
Ev Ödevi 2 1 2
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26 PÇ 27 PÇ 28 PÇ 29 PÇ 30 PÇ 31 PÇ 32 PÇ 33 PÇ 34 PÇ 35 PÇ 36 PÇ 37 PÇ 38 PÇ 39 PÇ 40 PÇ 41 PÇ 42 PÇ 43 PÇ 44 PÇ 45
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek