GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9025002142012 GÜÇ ELEKTRONİĞİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 5,00

Önlisans


Türkçe


Endüstriyel uygulamalardan günlük yaşamımızdaki çeşitli cihazlara kadar pek çok alanda kullanılan yarıiletken güç elektroniği elemanlarının yakından tanınması. Bu elemanlar kullanılarak yapılan elektriksel güç dönüşümünün mantığının kavranması. Bu dönüştürücü devrelerinin yapıları, çalışmaları ve kullanım alanlarının öğrenilmesi.


Öğr. Gör. Gürcan TAŞPINAR


1 Güç Elektroniğinde kullanılan malzemeleri tanımak.
2 Güç Elektroniğinde kullanılan malzemelerin çalıştırılmasını öğrenmek.
3 Bir Fazlı ve Üç Fazlı, Kontrolsüz ve Kontrollü Doğrultucu Devrelerinin çalışmasını öğrenmek.
4 Kıyıcı ve İnvertör Devrelerinin çalışmasını öğrenmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Güç elektroniğinin tanımı ve kapsamı, Temel güç devreleri ve güç dönüşümü mantığı, Temel güç elemanlarından Diyot, Tristör, Triyak, GTO, Darlington BJT, E-Mosfet, IGBT yapıları, çalışmaları ve kullanım yerleri, Temel uyarma elemanlarından UJT, PUT ve Diyak yapıları, çalışmaları ve kullanım yerleri, Pals üreten devreler ve bu devrelerin şebeke ile uyumlu çalıştırılması, PWM kare dalga üreten devrelerin yapısı ve kullanım alanları, Pals ve PWM sürücü devrelerinin yapısı ve kullanım alanları, AC-DC dönüştürücü devrelerinin türleri, yapıları ve kullanım alanları, AC-AC dönüştürücü devrelerinin türleri, yapıları ve kullanım alanları, DC-DC dönüştürücü devrelerinin türleri, yapıları ve kullanım alanları, DC-AC dönüştürücü devrelerinin türleri, yapıları ve kullanım alanları, Güç elektroniği devre uygulamaları.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tristörler, Tristör Tetikleme Devreleri
2 Tristör Tetikleme Devreleri, Triyak ve Diyak,
3 Mosfet’ler, Igbt’ler
4 Bir Fazlı Kontrolsüz Doğrultucu Devreleri
5 Bir Fazlı Kontrollü Doğrultucu Devreleri
6 Üç Fazlı Kontrolsüz Doğrultucu Devreleri, Üç Fazlı Kontrollü Doğrultucu Devreleri
7 Bir fazlı AA Kıyıcılar
8 Ara Sınav
9 Bir fazlı AA Kıyıcılar
10 Üç fazlı AA Kıyıcılar
11 Düşürücü DA Kıyıcıları
12 Yükseltici DA Kıyıcılar
13 Gerilim beslemeli invertörler,
14 Akım beslemeli invertörler

Ders Notları, Güç Elektroniği-Hacı BODUR-Birsen YayıneviYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Problem Çözümü 14 2 28
Tartışma 10 1 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
Okuma 14 3 42
Ev Ödevi 2 1 2
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26 PÇ 27 PÇ 28 PÇ 29 PÇ 30 PÇ 31 PÇ 32 PÇ 33 PÇ 34 PÇ 35 PÇ 36 PÇ 37 PÇ 38 PÇ 39 PÇ 40 PÇ 41 PÇ 42 PÇ 43 PÇ 44 PÇ 45
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek