GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9025001232014 İŞARET DİLİ Seçmeli Ders Grubu 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Duygu, düşünce, istek ve ihtiyaçların ifade edilmesi amacıyla görsel ve jestsel biçime dayanan işaret dilini öğrenmek ve uygulayabilmek.1 Türk İşaret Dili’nin temel bilgilerini doğru öğrenecek
2 İşaret diliyle kendini ifade etme, toplumla iletişim kurabilme olanaklarına kavuşacak
3 Toplumsal iletişime katkıda bulunabileceklerdir

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tarihçe, Alfabe, Basit Cümle Yapıları, Soru Cümleleri, Olumsuz Yapılar, Sıfatlar, Fiiller, Diyalog Örnekleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tarihçe
2 Alfabe
3 Alfabe
4 Basit Cümle Yapıları
5 Basit Cümle Yapıları
6 Soru Cümleleri
7 Soru Cümleleri
8 Ara Sınav
9 Olumsuz Yapılar
10 Olumsuz Yapılar
11 Sıfatlar
12 Fiiller
13 Diyalog Örnekleri
14 Diyalog Örnekleri
15 Diyalog Örnekleri
16 Final Sınavı

Ders notları, görsel ve işitsel ders gereçleri, iş talimatları, organizasyon şemaları, iş tanımları, mevzuat.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Uygulama/Pratik 14 1 14
Alan Çalışması 2 1 2
Rol Oynama / Dramatize Etme 5 5 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 73

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26 PÇ 27 PÇ 28 PÇ 29 PÇ 30 PÇ 31 PÇ 32 PÇ 33 PÇ 34 PÇ 35 PÇ 36 PÇ 37 PÇ 38 PÇ 39 PÇ 40 PÇ 41 PÇ 42 PÇ 43 PÇ 44 PÇ 45
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek