GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9025001272014 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli Ders Grubu 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Bir iş fikrini bulan girişimcinin, bu fikrin başarılı bir işe dönüştürülmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatarak heyecanı yüksek girişim potansiyeli oluşturmak1 Girişimcilik konusunda farklı yaklaşım ve yöntemleri kullanabilme
2 Yenilikçilik ve yaratıcılık tekniklerini bilme
3 Liderlik davranış ve yöntemlerini uygulayabilme
4 Girişimciliğin yerel, ulusal, uluslararası ve sektörel boyutta farklılaşan yönlerini kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Girişimciliğin kurum içi (intrapreneurship) veya küçük işletme-aile işletmesi (entrepreneurship) boyutlarında farklı türlerine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik, hukuki, mali, davranışsal, psikolojik, sosyal, kültürel yönlerine ilişkin inceleme ve değerlendirmeler; Liderliğin olmak-bilmek-yapabilmek (liderlik kuramları, motivasyon, iletişim, takım kurma, yaratıcılık) boyutlarında hem bireysel hem de toplumsal bir süreç olarak ele alınması; Girişimci-Liderlik ilişkisinin tanımlanması ve girişimciliğe etki eden faktörler; Girişimciliğin tarihsel süreç içerisnde uluslararası ve Türkiye örnekleri ile değerlendirilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Girişimci ve Girişimcilik kavramları
2 Değişen çevre koşullarında girişimcilik
3 Kurum içi ve küçük işletme girişimciliği
4 Girişimciliği etkileyen faktörler
5 Girişimciliğin olumlu ve olumsuz boyutları
6 Yeni bir işe atılma ya da bir işi devralma
7 Girişimcilik ile yenilikçilik, yaratıcılık ve büyüme süreci ilişkisi
8 Ara Sınav
9 Liderlik davranış ve süreçleri Liderlik kuramları
10 Liderlik özellikleri Liderlik süreci ve işlevleri
11 Liderlik ile motivasyon, takım kurma, iletişim ve müzakerecilik ilişkisi
12 İş Planlarının Hazırlanması: Stratejik Plan İş Planı Pazarlama-Finansman-İnsan Kaynakları Planı
13 İş Planlarının Hazırlanması: Stratejik Plan İş Planı Pazarlama-Finansman-İnsan Kaynakları Planı
14 Türkiye’de iş kurma süreçleri ve KOBİ’leri destekleyen başlıca kurum ve kuruluşlar; risk sermayesi ve girişim sermayesi
15 Genel değerlendirme
16 Final Sınavı

Girişimcilik: Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi Yayını Girişimcilik ve KOBİ’lerYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Problem Çözümü 1 1 1
Tartışma 2 1 2
Proje Sunma 2 4 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14
Rapor 1 6 6
Toplam İş Yükü (saat) 47

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26 PÇ 27 PÇ 28 PÇ 29 PÇ 30 PÇ 31 PÇ 32 PÇ 33 PÇ 34 PÇ 35 PÇ 36 PÇ 37 PÇ 38 PÇ 39 PÇ 40 PÇ 41 PÇ 42 PÇ 43 PÇ 44 PÇ 45
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek