GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9025002232014 SAYISAL TASARIM Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Önlisans


Türkçe


Sayısal Tasarım dersinin amacı öğrencilerin; ardışık mantık devrelerinin çalışmasını anlamasını, ardışık mantık devre elemanlarını kullanarak dijital devreler tasarlayabilme yeteneğini kazanabilmesini, Dijital/Analog ve Analog/Dijital dönüştürücülerin yapısını açıklayabilmesini ve ardışık mantık, DAC ve ADC devrelerini kurup çalıştırabilme yeteneğini kazanabilmesini sağlamaktır.


Öğr. Gör. Gürcan TAŞPINAR


1 Tutucu ve flip-flop devrelerinin çalışması, mantık simgeleri ve uygulama alanlarını kavrayabilme.
2 Tek atımlı ve zamanlayıcı devrelerinin çalışma mantığını kavrayabilme.
3 Asenkron sayıcıların işleyişini kavrayabilme ve sayıcı tümleşik devrelerini kullanabilme
4 Senkron sayıcıların işleyişini kavrayabilme ve sayıcı tümleşik devrelerini kullanabilme.
5 Çeşitli sayıcı uygulamalarını flip-flop’lar ve sayıcı tümleşik devreleri ile tasarlayıp çalıştırabilme.
6 Kayar yazaçların çeşitlerini, işleyişini ve uygulama alanlarını kavrayabilme ve kayar yazaç tümleşik devrelerini kullanabilme.
7 Dijital/Analog ve Analog/Dijital Dönüştürücülerin çalışması ve kullanılmasını kavrayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ardışık mantık devrelerinde kullanılan tutucu ve flip-flopların çalışma karakteristikleri ve işleyişleri. Tek atımlı ve zamanlayıcı devrelerinin çalışması. Sayıcı devrelerinin çalışması ve tasarımı. Kayar yazaçların yapısı ve işleyişi. Dijital/Analog ve Analog/Dijital dönüştürücülerin yapısı ve işleyişi. Sayıcılar ve kayar yazaçlar olmak üzere ardışık mantık tümleşik devre elemanlarını kullanarak dijital devrelerin tasarımı.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Birleşimsel mantık ile ardışık mantık arasındaki farklılıkların açıklanması ve ardışık mantık devrelerinin çalışma mantığı. Problem çözümü
2 Tutucu devrelerinin çalışması, mantık simgeleri ve uygulama alanları. Problem çözümü
3 Flip-flop devrelerinin çalışması, mantık simgeleri ve uygulama alanları.Dalga şekilleri çizimleri Tutucu devreleri deneyi
4 Tek atımlı ve zamanlayıcı devrelerinin çalışma mantığı ve devre tasarımı. Flip-flop devreleri deneyi
5 Asenkron sayıcıların çalışması ve sayıcı tümleşik devreleri ile tasarım.Asenkron sayıcıların çalışması ve sayıcı tümleşik devreleri ile tasarım. Zamanlayıcı deneyi
6 Senkron sayıcıların çalışması ve sayıcı tümleşik devreleri ile tasarım. Asenkron sayıcı deneyi
7 Kaskad sayıcılar ve diğer sayıcı uygulamaları ve sayıcı tümleşik devreleri ile tasarımları. Senkron sayıcı deneyi
8 Arasınav Ara uygulama sınavı
9 Kayar yazaçların çeşitleri ve çalışması. Senkron sayıcı deneyi
10 Kayar yazaçların uygulama alanları, kayar yazaç tümleşik devreleri. Kayar yazaç deneyi
11 Kayar yazaç uygulamalarında kayar yazaç tümleşik devreleri ile tasarım yapılması. Kayar yazaç uygulamaları deneyi
12 Dijital/Analog ve Analog/Dijital Dönüştürücülerin kulanılma alanları ve ön bilgilerin verilmesi. Problem çözümü
13 Dijital/Analog Dönüştürücülerin çeşitleri ve çalışma mantığı. Temel kavramlar ve hesaplamalar. Dac deneyi
14 Analog/Dijital Dönüştürücülerin çeşitleri ve çalışma mantığı. Temel kavramlar ve hesaplamalar. ADC deneyi
15 Dijital/Analog ve Analog/Dijital Dönüştürücülerin veri yapraklarının incelenmesi ve uygun dönüştürücü seçimi. Uygulama sınavı
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: Engin, Mustafa; Engin, Dilşad. Sayısal Elektronik (Ders notu) 2009, İzmir. ss. 317 YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Mano, M.Morris. Sayısal Tasarım, M.E.B. Yayınları, 1997. ss.527 2. Floyd, Thomas L.. Digital Fundamentals – 5th ed.,Macmillan Publishing Co., 1994. ISBN: 0-02-338502-2. pp. 875Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Laboratuvar 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 1 14
Problem Çözümü 4 2 8
Rapor Hazırlama 1 5 5
Proje Hazırlama 1 10 10
Proje Sunma 1 3 3
Laboratuvar Ara Sınavı 1 2 2
Laboratuvar Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26 PÇ 27 PÇ 28 PÇ 29 PÇ 30 PÇ 31 PÇ 32 PÇ 33 PÇ 34 PÇ 35 PÇ 36 PÇ 37 PÇ 38 PÇ 39 PÇ 40 PÇ 41 PÇ 42 PÇ 43 PÇ 44 PÇ 45
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek