GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9025002252014 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-II Seçmeli Ders Grubu 2 3 5,00

Önlisans


Türkçe


Bu ders ile öğrenciye; Dart dili ve nesne tabanlı programlama ve Flutter başlangıç düzeyinde anlatımları yapılır1 Dart diliyle program yazmayı öğrenir
2 Dart dilinde nesne yapılarını öğrenir
3 Flutter ile arayüz tasarlayarak veri tabanı bağlantısı kurabilir.
4 Flutter ile taşınabilir cihazlarda program geliştirebilir

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Google Inc in geliştirdiği Dart programlama dilinin yapısı, nesne tabanlı kullanımı ve örnekleriyle beraber bir sonraki adımı olan Flutter programlama ile taşınabilir cihazlarda uygulamanın hazırlanması eğitimi verilir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dart için kurulumların yapılması Visual Studio Code eklentilerin yüklenmesi
2 Dart projelerinin oluşturulması, değişkenler ve veri tipleri
3 Sayılar, boolean , String tipleri ve Interpolation
4 If-else , switch karar kalıpları ve döngüler
5 Fonksiyon kavramı, istisnalar
6 Kolleksiyonlar, set, map, diziler, dinamik listeler
7 Nesne tabanlı kodlama yapısı, sınıf ve nesne kavramı, constructor, getter, setter işlemleri,
8 Kalıtım, overriding, polimorfizm, kurucu metodlar,
9 Abstract sınıflar, Interface kavramı, statik metod ve değişkenler
10 Lambda fonksiyonu, flutter öncesi işlemler,asenkron i list.map ve list.generate metodları
11 Flutter widget kavramı ,imaterial tasarım, container, aligment, row ve column, floatingactionbutton
12 FlutterLogo, PlaceHolder, Buton türler, kendi widgetini oluşturma, stateful, stateless anlamı
13 Listview, Cardlist, Liste kontrolu, GridView kullanımı, Silverlist çeşitleri
14 Örnek proje oluşturulması ve uygulama olarak çalıştırılması

Internet ve youtubeYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 2 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 4 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
Ev Ödevi 4 3 12
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26 PÇ 27 PÇ 28 PÇ 29 PÇ 30 PÇ 31 PÇ 32 PÇ 33 PÇ 34 PÇ 35 PÇ 36 PÇ 37 PÇ 38 PÇ 39 PÇ 40 PÇ 41 PÇ 42 PÇ 43 PÇ 44 PÇ 45
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek