GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9025002342015 ENDÜSTRİYEL AĞLAR Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

Önlisans


Türkçe


Dersin amacı öğrencilerin, bilgisayar ağlarının ve endüstriyel ağların kurulması işlemlerine ait yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.1 Bilgisayarlarda kullanılan portları ve kartları tanıma, sistem içerisine takma ve çalıştırma becerisini kazanabilme
2 Bilgisayarla ölçme ve kontrol işlemlerinin temel ilkeleri ve ölçme hatalarının ölçebilme
3 Ölçme ve kontrol işlemlerinin bilgisayar ile nasıl yapıldığını kavrayabilme
4 Transmitter’den alınan sinyallerin nasıl ölçülerek bilgisayara girilebileceğini kavrayabilme
5 Otomasyon sistemlerinde kullanılan ağları ve temel özelliklerini açıklayabilme
6 Ölçme ve kontrol sistemleri için ağ üzerinden uzak bir bilgisayarla haberleşmenin nasıl yapıldığını kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bilgisayarlı enstüman kontrolünü tanımlar. Bilgisayarlarda kullanılan portları ve kartları kontrol sistemlerinde nasıl uygulanacağını açıklar. Bilgisayarla yapılan ölçme ve denetlemenin nasıl yapıldığını açıklar. Bilgisayarlı kontrolde kullanılan portların ve ağların yapıları ve kullanma becerilerini kazandırmaktır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bilgisayarlı kontrol problem çözümü
2 Bilgisayar ve endüstriyel bilgisayarlar problem çözümü
3 Bilgisayarlı sistemlerde kullanılan portlar ve kontrol kartları
4 Bilgisayarlı kontrol sistemlerinde veri okuma
5 Bilgisayarlı kontrol sistemlerinde veri yazma
6 Bilgisayarlı kontrol sistemlerinde ölçme
7 AD ve DA Dönüştürücüler
8 Ara Sınav
9 Veri okuma ve yazma (DAQ) kartlarının incelenmesi
10 Veri okuma ve yazma paket programının kullanılması
11 Bilgisayarla enstrüman kontrolü
12 Enstrüman kontrolü paket programının kullanılması
13 Otomasyon sistemlerinde kullanılan ağlar problem çözümü
14 Bilgisayarlı ağlar üzerinden haberleşme problem çözümü
15 Laboratuvar uygulamalı sınavı ve deney uygulama raporlarının değerlendirilmesi Uygulama sınavı
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: YARDIMCI KİTAPLAR: DERS ARAÇLARI:Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Uygulama/Pratik 14 1 14
Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
Laboratuvar Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26 PÇ 27 PÇ 28 PÇ 29 PÇ 30 PÇ 31 PÇ 32 PÇ 33 PÇ 34 PÇ 35 PÇ 36 PÇ 37 PÇ 38 PÇ 39 PÇ 40 PÇ 41 PÇ 42 PÇ 43 PÇ 44 PÇ 45
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 3
ÖÇ 6 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek