GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9025001292017 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Ders 1 1 1,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin üniversite kavramı ve anlayışı hakkında genel bilgi edinmesini; üniversite yaşamına ilişkin yönetmelik ve yönergeler konusunda bilgilenmelerini; ulusal ve uluslararası olanaklar hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak ve onlara üniversitenin yönetim ve hizmet birimlerini tanıtmak; öğrencilerin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımını arttırmaktır.


Doç. Dr. Okşan ORAL


1 Üniversite kavramını anlayabilme
2 Ege Üniversitesinin misyonunu, vizyonunu ve stratejik planının ana hatlarını kavrayabilme
3 Üniversitenin çeşitli hizmet birimlerinden (kütüphane, sağlık, kültür, gözlemevi vb.) yararlanabilme
4 Üniversitenin yönetim birimlerini tanıyabilme
5 Ege Üniversitesinin yönetmelik ve yönergelerini kavrayabilme
6 Üniversitede bulunan bir öğrenci topluluğunun etkinliklerine katılabilme
7 Kültürel ve akademik aktivitelere katılma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Üniversitemizin, yüksekokulumuzun ve programlarının yönetim olarak tanıtımı; üniversitedeki ulusal ve uluslararası olanaklar ve eğitim konuları; öğrenci işlerine ilişkin yönetmelikler; her ay İzmir’de düzenlenen bilimsel ve kültürel etkinlikler, İzmir’de bulunan müze ve arkeolojik bölgelere yapılan gezi ve bilgilendirmeler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, faaliyet ve işleyişin açıklanması
2 Üniversite kavramı ve anlayışı hakkında genel bilgilendirme yapılması. Ege Üniversitesi yönetim ve hizmet birimlerinin tanıtılması
3 Bergama Meslek Yüksekokulu yönetim ve bölümlerinin tanıtımı
4 Ege üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin tanıtımı
5 E.Ü. Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesinin tanıtımı
6 E.Ü. Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesinin tanıtımı
7 Doğa ve yaşam için çok önemli bir konu olan sıfır atık konusunun işlenmesi
8 Ara sınav
9 Kültürel, sanatsal, spor... faaliyetleri hakkında bilgi
10 Yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin yönetmeliğinin tanıtımı
11 Yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin yönetmeliğinin tanıtımı
12 E. Ü. Bergama Staj Yönetmeliğinin tanıtımı
13 E. Ü. Bergama Staj Yönetmeliğinin tanıtımı
14 Yapılan bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerinin nasıl sunulacağının işlenmesi
15 Final Sınavı: Genel değerlendirme

Yok


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 1 14
Uygulama/Pratik 8 2 16
Rapor Hazırlama 1 3 3
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 36

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26 PÇ 27 PÇ 28 PÇ 29 PÇ 30 PÇ 31 PÇ 32 PÇ 33 PÇ 34 PÇ 35 PÇ 36 PÇ 37 PÇ 38 PÇ 39 PÇ 40 PÇ 41 PÇ 42 PÇ 43 PÇ 44 PÇ 45
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek