GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9025000962018 YABANCI DİL II Ders 1 2 2,00

Önlisans


İngilizce


CEF (Common European Frame ) doğrultusunda öğrencileri A2 seviyesine getirmek.


Lecturers of the School of Foreign Languages


1 Dinleme becerisi doğrultusunda çok yaygın kullanılan kelimeleri fark edebilmek, alışveriş, basit mesaj ve uyarıları anlayabilme
2 Okuma becerisi doğrultusunda kısa ve basit parçaları okuyabilme, günlük materyallerden tahmin edilebilir spesifik bilgiler bulabilme, reklam, zaman cetveli ve çok kısa kişisel mekutupları anlayabilmek.
3 Konuşma becerisi doğrultusunda basit kurulmuş cümlelerle kendini tanıtmak. Çok belirgin konular üzerinde sorulan kolay sorulara cevap verebilmek. Eğitim, meslek ve kişisel bilgiler hakkında basit cümleler kurabilmek
4 Yazma becerisi doğrultusunda acil ihtiyaçlar esnasında kısa notlar ve mesajlar yazabilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kelime Bilgisi, Gramer, Okuma, Dinleme, Yazma.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Lesson 41-42-43-44 Sıfatlar, renkler Have / has got pozitif-negatif cümleler Email ve mektupla haber verme Hikaye: That’s Life Blm 6
2 Lesson 45-46-47-48 Parts of the body, articles Have / has got soru formları Hastalıkları tanımlama Nesneleri sorma (Have you got..)
3 Lesson 49-50-51-52 Aktiviteler Kabiliyet can / can’t İş görüşmesi Hikaye: That’s Life Blm.7
4 Lesson 49-50-51-52 Aktiviteler Kabiliyet can / can’t İş görüşmesi Hikaye: That’s Life Blm.7
5 Lesson 53-54-55-56 Parts of a house there is / there are cümle ve sorular Evi tanımlama Yer sorma
6 Lesson 61-62 Ulaşım Şimdiki zaman soru formları
7 Lesson 61-62 Ulaşım Şimdiki zaman soru formları
8 Ara sınav
9 Lesson 65-66 Yerler Geçmiş zaman ‘to be’ cümleleri
10 Lesson 67-68-69-70 Birinin nerede olduğunu sorma (was/were) Hikaye: That’s Life Blm 9 Acil servisler Geçmiş zaman düzenli fiiler
11 Lesson 71-72-73 Gazete makalesi Günler, Yılın ayları Düzensiz fiiler
12 Lesson 74-75-76 Geçmiş zaman negatif cümleler Geçmiş hakkında dinleme Hikaye: That’s Life Blm 10
13 Lesson 77-78 Hafta sonu aktiviteleri Geçmiş zaman soru formları
14 Lesson 79-80 Geçen hafta sonu hakkında konuşma Diyalog oluşturma
15 Okuma Konuşma Alıştırmalar
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Hatchinson, Tom. (2007). English for Life. Oxford University Press Yardımcı Materyaller Hatchinson, Tom (2007). English for Life. Oxford University Press Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kaynak MerkeziYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 20
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 80

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
Multirom CD Çalışması 9 1 9
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26 PÇ 27 PÇ 28 PÇ 29 PÇ 30 PÇ 31 PÇ 32 PÇ 33 PÇ 34 PÇ 35 PÇ 36 PÇ 37 PÇ 38 PÇ 39 PÇ 40 PÇ 41 PÇ 42 PÇ 43 PÇ 44 PÇ 45
ÖÇ 1 5 1 1 1
ÖÇ 2 5 1 1 1
ÖÇ 3 5 1 1 1
ÖÇ 4 5 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek