GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9025002362019 AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİ İÇİN) Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

Önlisans


Türkçe


Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin derslerinde ve bilimsel aktivitelerinde Türkçeyi daha etkin şekilde kullanmalarını sağlamak, akademik yazının özelliklerini öğreterek eleştirel okumaya yöneltmek ve akademik metin (ders notu, rapor, sunu, proje raporu vb.) oluşturmada yeterliliklerini geliştirmek amaçlanmaktadır.1 Türkçe akademik dilin özelliklerini söyleyebilme,
2 Türkçe akademik metinleri tanıyabilme,
3 Türkçe akademik yazılardaki terim ve kavramları anlayabilme,
4 Ders dinleme ve dersle ilgili veya akademik bir metinden etkili not tutabilme/alabilme,
5 Türkçe akademik metin üretme aşamalarını (basılı ve internet veritabanlarından kaynak araştırma, başlık, özet, anahtar sözcükler, giriş, yöntem, bulgular, sonuç, tartışma ve öneriler) kavrayabilme,
6 Ödev, sunu hazırlayabilme,
7 Akademik eserlerde metin içi ve sonunda kaynak gösterebilme,
8 Akademik toplantıları (konferans, sempozyum, çalıştay vb.) takip edebilme,
9 Akademik toplantılarda/derslerde sözlü soru sorabilme ve yanıtlayabilme.

Birinci Öğretim


yok


yok


Türkçe akademik dilinin özellikleri; Akademik metin türleri, akademik metin anlama ve üretme, not alma/tutma, ödev/proje/sunu hazırlama.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Akademik metin türleri
3 Akademik Türkçenin özellikleri
4 Akademik metinlerde tanım, kavram, terimler
5 Akademik metinlerin yapısı, özellikleri
6 Ders dinleme ve etkili not tutma yöntemleri
7 Etkili not tutma yöntemleri
8 Ara Sınav
9 Akademik metin üretme aşamaları
10 Akademik metin üretme aşamalar - kaynak araştırması
11 Akademik metin üretme aşamaları - Başlık, özet, anahtar kelimeler
12 Akademik metin üretme aşamaları - Giriş, yöntem, bulgular
13 Akademik metin üretme aşamaları - sonuç, tartışma, kaynak
14 Akademik toplantıları takip etme, sözlü soru sorma, yanıtlama
15 Ödev, sunu hazırlama
16 Final Sınavı

1. Kökdemir, Doğan vd. (Yay. Haz.), Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara 2004. 2. Tüfekçioğlu, Burak, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Akademik Sözcükler, Pegem Akademi, Ankara 2018. 3. ALAÇAM, E., Bilimsel Etkinlik ve Yayım, Türkiye Bilimsel ve Araştırma Kurumu, Ankara 1995. 4. ARLI, M.- H Nazik, Bilimsel araştırmaya giriş, Gazi Kitabevi, Ankara 2001. 5. DEMİRİZ, H. Neslihan- OKUR, Alpaslan, Türkçe Öğretiminde Yazma Öğretimine Akademik Türkçe Aşamasında Yabancı Öğrenciler Üzerinden Bir Bakış, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 436-449.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 70

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26 PÇ 27 PÇ 28 PÇ 29 PÇ 30 PÇ 31 PÇ 32 PÇ 33 PÇ 34 PÇ 35 PÇ 36 PÇ 37 PÇ 38 PÇ 39 PÇ 40 PÇ 41 PÇ 42 PÇ 43 PÇ 44 PÇ 45
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 3
ÖÇ 6 3
ÖÇ 7 3
ÖÇ 8 3
ÖÇ 9 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek