GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9025001312020 KARİYER PLANLAMA Ders 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Kariyer Planlama dersi öğrencilerin iş dünyasını, farklı sektörleri ve bu sektörlerin gereksinimlerini tanımasını sağlayarak; iş dünyasına hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmayı hedefler. Ders, öğrencilerin, kişisel yetkinliklerini keşfetmesini ve iş dünyasının beklentilerini doğru anlamasını sağlar. Bilgi ve becerilerini, ilgili sektörlerin gereklilikleri ile birlikte geliştirmelerine yardımcı olur.


Dr. Öğr. Üyesi Seda Ağırbaş


1 Kariyer planlamasının prensiplerini öğrenmesi
2 Kariyer gelişimini planlayabilmesi
3 Öğrencinin Kariyer Merkezi Faaliyetlerini tanıması
4 Öğrencinin güçlü ve gelişime açık yönlerini keşfederek farkına varması
5 İş dünyasının beklentileri hakkında farkındalık kazanması
6 Öğrencinin kariyer destek birimlerini tanıması
7 Kariyer süresince etkin kaynaklara ulaşma yollarını öğrenmesi

Birinci Öğretim


yok


yok


Kariyer, beceri, yetenek, yetkinlik ve kariyer yönetimi kavramları, sivil toplum kuruluşları, kamu sektörü ve özel sektörün günümüz koşullarında mezunlardan beklentileri, bu sektörlerde kariyer fırsatları. Özgeçmiş hazırlama ve etkili mülakat teknikleri. İletişim ağının(networking) sosyal medya kullanımının kariyer çerçevesinde değerlendirilmesi. Eğitim sistemi içerisinde kariyer planlama süreci ve yaşam boyu kariyer planlama.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kariyer, beceri, yetenek, yetkinlik ve kariyer yönetimi kavramları.
2 Kariyer merkezi tarafından kullanılan çevrimiçi platforma öğrencilerin kaydedilmesi, ve bu platformun kullanımının öğrencilere açıklanması.
3 Öğrencilerin ön lisans eğitimlerini geliştirici, destekleyici kariyer planları sunmak.
4 İletişim ağının(networking) sosyal medya kullanımının kariyer çerçevesinde değerlendirilmesi. Kendini tanıtma, CV hazırlama, hitab, resmi yazışma kuralları hakkında öğrencinin bilinçlendirilmesi
5 Sivil Toplum Kuruluşlarının yeni mezunlardan beklentileri ve bu sektörde var olan kariyer fırsatları.
6 Her türlü sözlü ve sözsüz iletişim, ikna kabiliyeti, sunum ve konuşma becerileri, hikaye anlatma, beden dili kullanımı, okuma, anlama ve yazma becerilerinin kariyer üzerindeki etkileri.
7 Kamu Sektörünün günümüz koşullarında yeni mezunlardan beklentileri ve bu sektörde var olan kariyer fırsatları.
8 Ara Sınav
9 Diksiyon ve beden dilinin önemi
10 Özgeçmiş ve kapak hazırlama.
11 Özel Sektörünün günümüz koşullarında yeni mezunlardan beklentileri ve bu sektörde var olan kariyer fırsatları.
12 Etkili mülakat teknikleri
13 Farklı disiplinlerde kariyer planı yapma ve akademik kariyer süreçleri.
14 Girişimcilik ve kariyer fırsatları
15 Dersin değerlendirilmesi ve ders bitirme projeleri hakkında bilgilendirme yapılması.
16 Final Sınavı

Erdoğmuş, N. (2003), Kariyer Geliştirme: Kuram ve Uygulama, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Budak, G. (2016). Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Kitabevi, 3. Baskı, Ankara. Bingöl, D., İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul : Beta Yayıncılık, 2004. Öztemel, K. (2019). Kariyer Planlama ve Geliştirme. Ankara: Pegem Yayınevi. Demirel, Z., H. (2019). Kariyer Planlaması Yönetimi Gelişimi ve Sorunları. Bursa: Ekin Basım Yayınevi. Kariyer ofisi tarafından hazırlanan kılavuzlar. Kariyer etkinlikleri (Kariyer Fuarı, seminerler, bilgilendirme vb.)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Derse Katılım 1 10
Uygulama/Pratik 1 10
Rapor Sunma 1 30
Ev Ödevi 1 10
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 10 10
Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Okuma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26 PÇ 27 PÇ 28 PÇ 29 PÇ 30 PÇ 31 PÇ 32 PÇ 33 PÇ 34 PÇ 35 PÇ 36 PÇ 37 PÇ 38 PÇ 39 PÇ 40 PÇ 41 PÇ 42 PÇ 43 PÇ 44 PÇ 45
ÖÇ 1 3 5
ÖÇ 2 3 5
ÖÇ 3 3 5
ÖÇ 4 3 5
ÖÇ 5 3 5
ÖÇ 6 3 5
ÖÇ 7 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek