GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
CHA001 ÇOCUK HAKLARI VE AİLE EĞİTİMİ Ders 1 2 2,00

ÖnlisansBu ders, öğrencilerin çocuk haklarına tarihsel bakış ve çocuk haklarının farklı açılardan ele alınması, aile, devlet ve diğer kurumların, çocuk haklarını koruma bakımından görevlerinin neler olduğu açıklanmaktadır. Ayrıca özel gereksinimli çocukların hakları, özel koruma ve önlemler, çocuk hakları ile ilgili kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi verilmesi de dersin amaçları arasında yer almaktadır. Bunların yanı sıra, aile eğitiminin önemi ve amaçları kapsamında; aile eğitimi modelleri, dünyada aile eğitim çalışmaları ile ilgili örnekler, aile eğitim programlarının hazırlanması/uygulanması ve değerlendirilmesi kapsamında kullanılan yöntem ve teknikler, erken çocukluk döneminde aile katılım çalışmaları kapsamında, ailenin, eğitime katılımının taşıdığı önem vurgulanmaktadır.1 Hukuk ile ilgili temel kavram ve ilkeleri sıralar.
2 Çocuklarla ilgili yasalar hakkında bilgi sahibi olup Çocuk Hakları Sözleşmesini açıklar.
3 Sosyal dezavantajlı çocuklara yönelik yasal düzenlemeleri yorumlar.
4 Dünya'da ve Türkiye'deki çocuk hukukunu özetler ve karşılaştırır.
5 Çocuk hukukunu tartışır. Çocuk haklarının doğru kullanımı açısından ailenin eğitiminin önemi hakkında bilgi sahibi olur.
6 Çocuk yaşamında rol model ailenin önemini açıklayabilir.
7 Aile eğitimi ve katılımının kuramsal temellerini ve temel kavramları açıklayabilir.
8 Aile sorunları ve çocuklara yönelik hizmetlere örnekler verebilir, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri ile işbirliğini açıklayabilir.

Birinci ÖğretimYok


Ders kapsamında, çocuk haklarına yönelik bilgilere yer verilmektedir. Ek olarak aile eğitiminin önemi ve amaçları, aile eğitimi modelleri, dünyada aile eğitim çalışmalarına ilişkin örnekler, aile eğitim programlarının hazırlanması/uygulanması ve değerlendirilmesi, kullanılan yöntem ve teknikler, erken çocukluk döneminde aile katılım çalışmaları kapsamında ailenin eğitime katılımı konularına yer verilmiştir. Hatta zaman zaman konularının uzmanlarının da konuk olarak katılımlarına ver verilmesi de planlanmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Hukuk ile ilgili kavramlar ve çocuğun hukuktaki yeri, Çocuk haklarının korunmasına yönelik kanunlar
2 Çocuk Hakları Sözleşmesi ve uygulanmasına yönelik tedbirler, Çocuk mahkemeleri, suça sürüklenen çocuklar ve bu çocuklara yönelik önlemler
3 Farklı ülkelerde suça sürüklenen çocuklara ilişkin uygulamalar, Korunmaya muhtaç çocuklar
4 Farklı ülkelerde korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin uygulamalar, Çalışan çocuklar
5 Farklı ülkelerde çalışan çocuklara ilişkin uygulamalar, Mülteci çocuklar
6 Farklı ülkelerde mülteci çocuklara ilişkin uygulamalar, Devletin ve diğer kurumların çocukların haklarının korunmasına yönelik görev ve sorumlulukları
7 Dünyada ve Türkiye’ de çocuk hukuku ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin uygulanması, Çocuk hakları konusunda yapılan araştırmaların incelenmesi ve tartışılması
8 Ara sınav
9 Aile eğitimi
10 Aile eğitimi
11 Aile eğitim programı hazırlama süreci
12 Aile eğitim programı hazırlama süreci
13 Aile ve çocuk hakkında bilgi edinme
14 Özel eğitimde aile eğitimi süreci
15 Final sınavı

"1.Kuzgun, Y. ve Hamamcı, Z. (2007). Ana-Baba Eğitim Programları. Maya Akademi, Ankara. 2.Tuncer, N., Sak, R. ve Şahin Sak, İ. (2016). Aile eğitimi. Vize Yayıncılık, Ankara. 3.Aksoy, A. B. (2016). Aile Eğitimi ve Katılımı-Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim. Hedef Yayıncılık, Ankara. 4.Aktaş Arnas, Y. (2011). Aile Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı. Vize Yayıncılık, Ankara. 5.Çağdaş, A. ve Şahin Seçer, Z. (2006). Anne Baba Eğitimi. Kök Yayıncılık, Ankara. 6.Güler, T. (2010). Anne-Baba Eğitimi. Pegem Akademi, Ankara. 7.Temel, F. (2013). Aile Eğitimi ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları. Anı Yayıncılık, Ankara. 8.Ballar, S. 1998. Çocuk Hakları. Beta Basım Yayıncılık, İstanbul. 9.Serozan, R. 2005. Çocuk Hukuku. Vedat Kitapçılık, İstanbul. 10.Yazgan, A.T., Kanar, F. Parlar, M., Yıldırım, M. Berber ,H., Yelda, M. ve Polat, M. 1998. Çocuk Hakları. Civityazıları Yayınevi, İstanbul."Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16
Okuma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 66

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26 PÇ 27 PÇ 28 PÇ 29 PÇ 30 PÇ 31 PÇ 32 PÇ 33 PÇ 34 PÇ 35 PÇ 36 PÇ 37 PÇ 38 PÇ 39 PÇ 40 PÇ 41 PÇ 42 PÇ 43 PÇ 44 PÇ 45
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek