GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7009001102010 SÜT MİKROBİYOLOJİSİ Ders 1 2 3,00

Önlisans


Türkçe


Bu ders ile öğrencilere; mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak indikatör mikroorganizmaların sayımını yapmak/değerlendirmek, patojen mikroorganizma analizlerini yapmak/değerlendirmek, süt ve süt ürünlerinde mikrobiyolojik analizler yapmak/değerlendirmek yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Öğr. Gör. Serap FENDERYA


1 İndikatör mikroorganizmaların sayımını yapabilme/değerlendirebilme
2 Patojen mikroorganizma analizlerini yapabilme/değerlendirebilme
3 Süt ve ürünlerinde mikrobiyolojik analizler yapabilme/değerlendirebilme

Birinci Öğretim


Genel Mikrobiyoloji


Yok


Süt ve ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri, koliform bakteri, Enterococcus (fekal streptokok), Staphylococcus aureus, Clostrıdıum perfiringens, Listerıa monoyctogenes, maya ve küf sayımı Salmonella, Bacillus cereus Pseudomonas aeruginosa aranması ile çiğ sütlerde, sütte ve süt ürünlerinde mikrobiyolojik analizlerin yapılması konularını içermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Süt ve ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri sayımı + Süt ve ürünlerinde koliform bakteri sayımı Plate Count Agar hazırlanması, dilüsyon sıvılarının hazırlanması, ekim yapılması ve mezofilik aerob bakterilerin sayımı
2 Süt ve ürünlerinde koliform bakteri sayımı VRB agar hazırlanması ekim yapılması ve koliform bakterilerin sayımı
3 Süt ve ürünlerinde Enterococcus (fekal streptokok) sayımı Kanamycin Esculin Azide Agar hazırlanması, ekim yapılması ve fekal streptokokların sayımı.
4 Süt ve ürünlerinde Enterococcus (fekal streptokok) sayımı+ Süt ve ürünlerinde maya ve küf sayımı PDA besiyerinin hazırlanması, ekim yapılması ve maya ve küflerin sayımı.
5 Süt ve ürünlerinde Salmonella aranması Selenite Cystine Broth ve Xylose Lactose Deoxycholate Agar besiyerlerinin hazırlanması, ekim yapılması ve salmonella aranması.
6 Süt ve ürünlerinde Salmonella aranması+ Süt ve ürünlerinde Staphylococcus aureus sayımı Baird Parker’s Medium besiyerinin hazırlanması, ekim yapılması ve kolonilerin sayımı
7 Ara sınav
8 Süt ve ürünlerinde Clostrıdıum perfiringens sayımı+ Süt ve ürünlerinde Bacillus cereus aranması Reinforced Clostridial Medium kullanarak numuneden uygun sayıda dilüsyon hazırlanması, Egg-Yolk- Free Tryptose Sulphite Iron Citrate Cyloserine Agar besiyerinin hazırlanması, ekim yapılması ve sayım
9 Süt ve ürünlerinde Bacillus cereus aranması+ Süt ve ürünlerinde Listerıa monoyctogenes sayımı Mannitol Egg-Yolk Phenol Red Polymyxin Agar besiyerini hazırlamak, ekim yapmak ve Bacillus cereus'un belirlenmesi
10 Süt ve ürünlerinde Listerıa monoyctogenes sayımı+ Süt ve ürünlerinde Pseudomonas aeruginosa aranması Listeria monoyctogenes sayımı için PALCAM veya Oxford Agar besiyerlerinden birisinin hazırlanması, yayma yöntemi ile ekim yapılması, kolonilerin sayılması
11 Süt ve ürünlerinde Pseudomonas aeruginosa aranması+ Çiğ sütlerde mikrobiyolojik analizler Pseudomonas aeruginosa aranması için Cephaloridine-Fucidine-Cetrimide Agar besiyeri hazırlanması, yayma yöntemiyle ekim yapılması, Pseudomonas aeruginosa belirlenmesi
12 Çiğ sütlerde mikrobiyolojik analizler+ Sütte Mikrobiyolojik Analizler Çiğ sütlerde mikrobiyolojik analizler
13 Sütte Mikrobiyolojik Analizler İçme sütünde mikrobiyolojik analizler
14 Süt ürünlerinde mikrobiyolojik analizler Süt ürünlerinde mikrobiyolojik analizler
15 Süt ürünlerinde mikrobiyolojik analizler Süt ürünlerinde mikrobiyolojik analizler
16 Final sınavı

1. Metin, M., 1996. Süt Teknolojisi 1. Bölüm: Sütün Bileşimi ve İşlenmesi, E.Ü. Mühendislik Fakültesi Yayınları No:33, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova- İzmir, 623s 2. Kılıç, S.,2010. Süt Mikrobiyolojisi. Sidas Medya Ltd. Şti, Gülermat Matbaacılık, Yayın No:006-1B, İZMİR 3.Gıda teknolojisi Alanı Temel Mikrobiyoloji Megep modülüYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 0 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Proje Hazırlama 1 12 12
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 3
ÖÇ 2 5 3
ÖÇ 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek