GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7009002032010 SÜT YAN ÜRÜNLERİ Ders 2 3 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu ders ile öğrencilere sütçülük artıklarının neler olduğu, önemi; sütçülük artıklarının dünyadaki ve Türkiye'deki durumu; Türk Gıda Kodeksi ve TS standartlarına uygun olarak peyniraltı suyu tozu üretimi, peyniraltı suyundan laktoz eldesi, peyniraltı suyunundan protein eldesi ve peyniraltı suyundan içecek eldesi yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Araş.Gör.Dr. Vildan AKDENİZ


1 Peyniraltı suyu tozu üretebilme
2 Peyniraltı suyundan laktoz elde edebilme
3 Peyniraltı suyundan protein elde edebilme
4 Peyniraltı suyundan içecek elde edebilme

Birinci Öğretim


Yoktur


Yoktur


Peyniraltı suyuna ön işlemler uygulanması, peyniraltı suyunun kurutulması, koyulaştırılması, kristalizasyon, santrifüjleme, kurutma ve saf laktoz üretimi. Isısal işlemle çöktürme yöntemiyle, ultrafiltrasyon tekniği ile serum proteinlerinin kazanımı, peynir suyu içeceği üretimi, laktik asit üretimi, peyniraltı suyu veya peynir suyu bileşenleri katkılı süt benzeri içecek üretimi konularını içermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sütçülük artıkları nelerdir; önemi ve değerlendirilmesi hakkında genel bilgiler Sütçülük artıkları nelerdir; önemi ve değerlendirilmesi hakkında genel bilgiler
2 Sütçülük artıklarının (peynircilik) özellikleri Peynir yapım sürecinin anlatılması için video gösterimi
3 Sütçülük artıklarının (tereyağcılık) özellikleri Tereyağı yapım sürecinin anlatılması için video gösterimi
4 Isısal işlemle çöktürme yoluyla serum proteinlerinin kazanımı Lor üretiminin gösterilmesi
5 Elektrodializin atık teknolojisinde kullanımı Elektrodializ yönteminin tanıtılması
6 Peyniraltı suyu tozu üretimi Peyniraltı suyu tozu üretiminin gösterilmesi
7 Ara Sınav
8 Saf Laktoz Üretimi Laktoz Üretiminin Gösterilmesi
9 Laktozun kullanım alanları Sütte laktoz analizinin gösterilmesi
10 Ultrafiltrasyon Tekniği ile Serum Proteinlerinin Kazanımı Membran FiltrasyonTekniklerinin Tanıtılması
11 Peyniraltı suyu proteinlerinin fonksiyonel özellikleri ve sağlık üzerine etkileri Peyniraltı suyu proteinlerinin fraksiyon yapılarının anlatılması
12 Peynir Suyu İçeceği Üretimi Peynir Suyu İçeceği Üretiminin gösterilmesi
13 Peyniraltı Suyu veya Peynir Suyu Bileşenleri Katkılı Süt Benzeri İçecek Üretimi Peyniraltı Suyu veya Peynir Suyu Bileşenleri Katkılı Süt Benzeri İçecek Üretimi
14 Peyniraltı Suyundan Laktik Asit Üretimi Peyniraltı Suyundan Laktik Asit Üretim Sürecinin anlatılması için video gösterimi
15 Arıtma Tesisi Özellikleri Arıtma Tesislerinin Online Tanıtılması
16 Final Sınavı

1. Üçüncü, M., 2008. Süt Teknolojisi II. Bölüm. E.Ü. Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Meta Baım Matbaacılık, Bornova/İzmir, 2 tk. 1236 s. 2. Demirci, M., Şimşek, O., Süt İşleme Teknolojisi, 1997. HASAD Yayıncılık, İstanbul. 3. Metin, M., 2010. Süt Teknolojisi 1. Bölüm: Sütün Bileşimi ve İşlenmesi, E.Ü. Mühendislik Fakültesi Yayınları No:33, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova- İzmir, 802 s. 4. Hayaloğlu, A.A., Özer, B., 2011. Peynir Biliminin Temelleri, SİDAS Yayıncılık, 639 s. 5. Whey and Lactose Processing, Zadow, J.G., 1992. Springer, 490 s.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 20 20
Derse Katılım 40 1 40
Uygulama/Pratik 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 111

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4 4 3
ÖÇ 2 4 4 3
ÖÇ 3 4 4 3
ÖÇ 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek