GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7009002062010 DONDURMA TEKNOLOJİSİ Ders 2 4 2,00

Önlisans


Türkçe


Bu ders ile öğrencilere Türk Gıda Kodeksi ve TS standartlarına uygun olarak dondurma üretmek için karışımı hazırlamak, karışımı işlemek yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Öğr. Gör. Dr. Serap FENDERYA


1 Dondurma için karışım hazırlayabilme
2 Hazırlanan karışımı işleyebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dondurma bileşenlerinin hesaplanması, karıştırılması, karışıma ön işlemler uygulanması, dondurulması ve ambalajlanması ile dondurmanın depolanması konularını içermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dondurma Bileşenlerinin Hesaplanması ve Karıştırılması Dondurma bileşenlerinin hesaplanması ile ilgili problem çözümü
2 Dondurma Bileşenlerinin Hesaplanması ve Karıştırılması Dondurma bileşenlerinin hesaplanması ile ilgili problem çözümü
3 Dondurma Bileşenlerinin Hesaplanması ve Karıştırılması Dondurma bileşenlerinin hesaplanması ile ilgili problem çözümü
4 Dondurma Bileşenlerinin Hesaplanması ve Karıştırılması Karışım hazırlanması
5 Dondurma Bileşenlerinin Hesaplanması ve Karıştırılması Karışım hazırlanması
6 Karışıma ön işlemler uygulanması Karışıma ön işlemler uygulanması ve dondurma üretimi
7 Ara Sınav
8 Karışıma ön işlemler uygulanması Karışıma ön işlemler uygulanması ve dondurma üretimi
9 Karışımın dondurulması ve ambalajlanması Dondurma üretimi ve ambalajlanması
10 Karışımın dondurulması ve ambalajlanması Dondurma üretimi ve ambalajlanması
11 Karışımın dondurulması ve ambalajlanması Dondurma üretimi ve ambalajlanması
12 Karışımın dondurulması ve ambalajlanması Dondurma üretimi ve ambalajlanması
13 Dondurmanın depolanması Dondurmanın depolanması
14 Dondurmanın depolanması Dondurmada duyusal analizlerin yapılması
15 Dondurmanın depolanması Dondurmada kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerin yapılması
16 Final Sınavı

1. Gürsel, A. ve Karacabey, A., 1998. Dondurma Teknolojisine İlişkin Hesaplamalar, Reçeteler ve Kalite Kontrol Testleri, Ankara Üni. Ziraat Fakültesi Yayınları No:1498, Yardımcı Ders Kitabı: 452, Ankara 172s. 2. Tekinşen, C., 1987. Dondurma Teknolojisi, TÜBİTAK Yay. No: 632, VHAG Seri No: 22, TÜBİTAK Matbaası, AnkaraYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 0 1
Derse Katılım 14 1 14
Uygulama/Pratik 14 1 14
Problem Çözümü 2 1 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4 3 5 3
ÖÇ 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek