GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7009002072010 İÇME SÜTÜ VE KONSANTRE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Ders 2 3 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu ders ile öğrencilere Türk Gıda Kodeksi ve TS standartlarına uygun olarak içme sütü, koyulaştırılmış ve kurutulmuş süt ürünleri üretimini yapma yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Öğr. Gör. Dr. Serap FENDERYA


1 İçme sütü üretebilme
2 Koyulaştırılmış süt ürünlerini üretebilme
3 Kurutulmuş süt ürünlerini üretebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Pastörize içme sütü, sterilize içme sütü, şekerli ve şekersiz koyulaştırılmış süt üretimi ve depolanması, süt tozu üretimi ve depolanması gibi konuları içermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Pastörize içme sütü Pastörize içme sütü üretimi
2 Pastörize içme sütü Pastörize içme sütü üretimi
3 Sterilize içme sütü Sterilize içme sütü üretimi
4 Sterilize içme sütü Sterilize içme sütü üretimi
5 Sterilize içme sütü İçme sütlerinin depolanması İçme sütlerinin depolanması
6 İçme sütlerinin depolanması İçme sütlerinin depolanması
7 Şekersiz koyulaştırılmış süt üretilmesi Şekersiz koyulaştırılmış süt üretilmesi
8 Ara Sınav
9 Şekersiz koyulaştırılmış süt üretilmesi Şekersiz koyulaştırılmış süt üretilmesi
10 Şekersiz koyulaştırılmış süt üretilmesi Şekerli koyulaştırılmış süt üretilmesi Şekerli koyulaştırılmış süt üretilmesi
11 Şekerli koyulaştırılmış süt üretilmesi Şekerli koyulaştırılmış süt üretilmesi
12 Şekerli koyulaştırılmış süt üretilmesi Koyulaştırılmış süt ürünlerinin depolanması Koyulaştırılmış süt ürünlerinin depolanması
13 Koyulaştırılmış süt ürünlerinin depolanması Koyulaştırılmış süt ürünlerinin depolanması
14 Süt tozu üretimi Süt tozu üretimi
15 Süt tozu üretimi Kurutulmuş süt ürünlerinin depolanması Kurutulmuş süt ürünlerinin depolanması
16 Final sınavı

1. Metin, M., 1996. Süt Teknolojisi 1. Bölüm: Sütün Bileşimi ve İşlenmesi, E.Ü. Mühendislik Fakültesi Yayınları No:33, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova- İzmir, 623s 2. Üçüncü, M., 1996. Süt Teknolojisi II. Bölüm. E.Ü. Mühendislik Fakültesi Yayınları No:32, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova- İzmir, 210sYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 0 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Proje Hazırlama 1 12 12
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 110

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 5 4 5
ÖÇ 2 5 3 5 5
ÖÇ 3 5 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek