GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7010001092012 YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ Ders 1 1 4,00

Önlisans


Türkçe


Yembitkilerinin üretimlerini ve Mer’a amenajmanını öğretmek.


Dr.Öğr.Üyesi Bülent BUDAK


1 Yembitkilerinin tanımını, önemini ve sorunlarını öğrenebilme.
2 Yembitkilerini sınıflandırabilmeyi öğrenebilme.
3 Yembitkilerinin hangi iklim koşularında üretilebileceğini öğrenilme.
4 Yembitkilerinde uygulanacak kültürel işlemleri öğrenebilme.
5 Mer’aların yönetimini öğrenebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Çayır mer’aların önemi ve sorunları, • Yembitkilerinde iklimin üretime etkileri. • Tarımsal uygulamalar. • Mer’a yönetim sistemleri. •Otlatma kapasiteleri.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yembitkilerinin tarihçesi ve tanımı Tarla uygulamaları
2 Yembitkileri Kültürünün Çeşitleri Tarla uygulamaları
3 Çayır-Mer’a yetiştiriciliğinin durumu, sorunları ve alınması gereken önlemler Tarla uygulamaları
4 Yembitkileri yetiştiriciliği ekolojik esasları Tarla uygulamaları
5 Baklagil Yembitkileri ekonomik değeri Tarla uygulamaları
6 Baklagil Yembitkilerinin genel özellikleri Tarla uygulamaları
7 Ara Sınav
8 Kimi Baklagil Yembitkileri Tarla uygulamaları
9 Buğdaygil Yembitkileriin tarımsal özellikleri Tarla uygulamaları
10 Buğdaygil Yembitkilerinin Genel Özellikleri Tarla uygulamaları
11 Kimi Buğdaygil yembitkileri Tarla uygulamaları
12 Mer’amenajmanı Tarla uygulamaları
13 Otlatma sistemleri Field applications
14 Gübreleme Tarla uygulamaları
15 Yabancı bitki kontrolü Tarla uygulamaları
16 Final Sınavı

1. Prof. Dr. Hikmet SOYA Yembitkileri 2. Prof. Dr. Rıza AVCIOĞLU Çayır-Mer’a ve Amenajmanı 3. Prof. Dr. Evset AÇIKGÖZ Yembitkileri 4. Prof.Dr. Sadık GENÇKAN


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Alan Çalışması 1 16 16
Bireysel Çalışma 1 16 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek