GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Önlisans

1 Hayvansal üretimle ilgili kamu ya da özel sektöre ait işletmelerde organizasyon ve yönetim becerisi hakkında deneyim
2 Hayvancılık faaliyetlerinde üretim ve yönetim aşamalarını öğrenme becerisini kazanma
3 Hayvansal üretimde karşılaşılan sorunları irdeleyerek analiz ve çözüm üretme becerisi kazandırma
4 Rapor yazma becerisi kazandırma[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Hayvancılık işletmesinde çalışma
2 Hayvancılık işletmesinde çalışma
3 Hayvancılık işletmesinde çalışma
4 Hayvancılık işletmesinde çalışma
5 Hayvancılık işletmesinde çalışma
6 Hayvancılık işletmesinde çalışmaYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Hazırlama 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 10 2 20
Alan Çalışması 15 4 60
Rapor Hazırlama 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 88

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 4 1 2 5 1 1 1 4
ÖÇ 2 5 4 3 5 5 5 4 4 5
ÖÇ 3 5 4 3 5 5 5 4 3 5
ÖÇ 4 2 5 1 1 3 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek