GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7010001062012 ÜREME BİLGİSİ VE SUNİ TOHUMLAMA Ders 1 2 4,00

Önlisans


Türkçe


Evcil memeli hayvanlarda üreme organları anatomisi, üreme hormonları, genel üreme işlevleri, üreme veriminin artırılmasında biyoteknoloji yöntemleri ve eşeysel davranışlar konularında temel kavramları ve konuları anlayabilmesini sağlamaktır.


Öğr. Gör. Dr. Muhammet Karakavuk


1 Evcil hayvanlarda üreme organları hakkında bilgi sahibi olabilecek.
2 Evcil hayvanlarda seksüel siklus ile ilgili bilgi sahibi olabilecek.
3 Evcil hayvanlarda suni tohumlama hakkında bilgi sahibi olabilecek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Evcil memeli hayvanlarda üreme organları anatomisi, hipotalamus, hipofiz bezi, üreme organları ve bez kökenli hormonlar, eşeysel olgunluk, üreme organlarının fizyolojisi ve dişi üreme organları fizyolojisi, kızgınlık, yumurtlama, döllenme, gebelik, doğum, puerperal dönem, laktasyon, erkek üreme organları fizyolojisi, erkek üreme hücresinin oluşumu, spermatogenesis'in hormonal mekanizması, sperma, yapay tohumlama, üremenin hormonlarla düzenlenmesi, embriyo aktarımı ve genetik klonlama yöntemleri, memelilerde eşeysel davranışlar ve eşeysel davranış ölçütleri.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dölermenin Biyolojik Mekanizması
2 Reprodüktif Hormonlar ve Etki Mekanizmaları
3 Sperma Muayene ve Değerlendirilmesi
4 Evcil Hayvan Türlerinde Suni Tohumlama Yöntemleri
5 Dölverimini Etkileyen Başlıca Faktörler
6 Sun'İ Tohumlamanın ve Diğer Biyotekniklerin Hayvan Yetiştiriciliğindeki Yeri ve Önemi
7 Ara sınav
8 Alan Uygulaması
9 Alan Uygulaması
10 Alan uygulaması
11 Spermatozoon Morfolojisi ve in Vitro Değerlendirilmesi
12 Hayvan Türlerinde Kızgınlık Belirtileri ve Kızgınlık Saptama Yöntemleri
13 Alan uygulaması

1. Alaçam, E.. 2007. Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite. Medisan Yayınevi. Ankara.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Alan Çalışması 4 4 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 117

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 4 3
ÖÇ 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek