GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7010001122012 GENETİK VE HAYVAN ISLAHI Ders 1 2 2,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı temel genetik ve hayvan ıslahı konularında bilgi vermektir.


Doç. Dr. Ayşe Malbora


1 Genetik ve kalıtım hakkında bilgi sahibi olur.
2 Genetik materyalin yapısı ve organizasyonu, mutasyonlar hakkında bilgi sahibi olur.
3 Hayvan ıslahı, karakterler ve kalıtım derecesini öğrenir.
4 Bölgesel, ulusal ve uluslararası ıslah programları hakkında bilgi sahibi olur.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Genetiğe giriş, hücre ve organizma, kalıtım, genetik materyalin yapısı ve organizasyonu, mutasyonlar, hayvan ıslahının tanımı, kalitatif ve kantitatif karakterler, kalıtım derecesi, seleksiyon ve yöntemleri, saf yetiştirme ve melezleme


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Genetiğe giriş, hücre ve organizma
3 Mendel kalıtımı
4 Mendel kalıtımı
5 Mendel dışı kalıtım
6 Mendel dışı kalıtım
7 Genetik materyalin yapısı ve organizasyonu
8 Ara sınav
9 DNA replikasyonu ve protein sentezi
10 Mutasyonun tanımı, gen ve kromozomal mutasyonlar
11 Hayvan ıslahına giriş, kalitatif ve kantitaif karakterler
12 Kalıtım derecesi, genotip çevre interaksiyonları
13 Popülasyon genetiği
14 Seleksiyonun tanımı, önemi ve yöntemleri
15 Saf yetiştirme ve melezleme yöntemleri
16 Yarıyıl sonu sınavı

Genetik ve Hayvan Islahı ders notlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 15 2 30
Problem Çözümü 3 1 3
Bireysel Çalışma 15 1 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 68

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 1 1 5 1 1 1 1 1 2
ÖÇ 3 1 1 5 1 3 1 1 1 2
ÖÇ 4 2 4 5 1 3 1 1 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek