GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7010001142012 HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON Ders 1 2 4,00

Önlisans


Türkçe


Dersin amacı, hayvansal üretimde kullanılan makinaları tanımak, kullanım özellikleri ile ayar ve bakımlarını öğrenmektir


Prof. Dr. Hamdi Bilgen


1 Hayvansal üretimde mekanizasyonun önemini kavramak
2 Kesif yem hazırlamada kullanılan makinaların çalışma şekillerini ve ayarlarını öğrenmek
3 Kesif yem hazırlamada kullanılan makinaların çalışma şekillerini ve ayarlarını öğrenmek
4 Yemlemede mekanizasyonu öğrenmek ve ilgili makinaların çalışma şekillerini ve ayarlarını kavramak
5 Hayvancılıkta sulama mekanizasyonunun kavranması ve ilgili makinaların çalışma şekillerini ve ayarlarını öğrenmek
6 Gübre temizleme ve değerlendirmede mekanizasyonu öğrenmek ve ilgili makinaların çalışma şekillerini ve ayarlarını kavramak
7 Süt sağım ve soğutma tekniği ve bilgisayar destekli sürü yönetim tekniği ile ilgili bilgilerin kavranması. Bu tekniklerde kullanılan makine ve ekipmanların öğrenilmesi
8 Diğer hayvancılıkta mekanizasyon uygulamalarına ilişkin makina ve tekniklerin kavranması.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Hayvansal Üretimde Mekanizasyonuna Giriş, Yem Mekanizasyonu; Kaba Yem Hasat Mekanizasyonu, Kesif Yem Hazırlama Makinaları, Yemlemede Mekanizasyon, Hayvancılıkta Sulama Mekanizasyonu, Gübre Temizleme ve Değerlendirmede Mekanizasyon, Süt Sağım ve Soğutma Tekniği, Bilgisayar Destekli Sürü Yönetim Tekniği, Diğer Hayvancılıkta Mekanizasyon Uygulamaları.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş ve Ders İçeriği Hakkında Bilgilendirme
2 Ot Biçme ve Koşullandırma Makinaları
3 Ot Tırmıklama Makinaları
4 Ot Toplama ve Balyalama Makinaları
5 Silaj Makinaları
6 Balya Silajı
7 Karma Yem Hazırlama Makinaları
8 Yemleme Mekanizasyonu + Hayvan Sulama Mekanizasyonu
9 Ara sınav
10 Barınak ve Dışı Gübreleme Mekanizasyonu
11 Süt Sağım Makinaları
12 Süt Sağım ve Soğutma Makinaları Diğer Hayvansal Üretim Makinaları
13 Hassas tarıma uygun hayvancılık mekanizasyonu ve diğer mekanizasyon uygulamaları
14 Uygulama sınavı
15 Final sınavı

1. Ayık, M.; 1985. Hayvancılıkta Mekanizasyon, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları 950, Ders Kitabı: 273, Ankara, 268 s. 2. Yıldız, Y.; 1993. Hayvancılıkta Mekanizasyon, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 84, Ders Kitapları Yayın No:20, Adana, 255 s.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 106

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 3 1 3 4 1 2 4 1
ÖÇ 2 4 3 1 5 2 1 1 5 1
ÖÇ 3 5 3 1 5 2 1 1 4 1
ÖÇ 4 4 3 1 5 2 1 1 5 1
ÖÇ 5 5 2 1 2 5 2 1 3 1
ÖÇ 6 5 2 1 2 5 4 1 3 1
ÖÇ 7 5 5 1 1 4 1 4 3 1
ÖÇ 8 4 2 1 1 4 1 3 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek