GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7010001162012 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Ders 1 2 1,00

ÖnlisansBu dersin amacı, öğrencilerin toplumda gözlenen sorunlara karşı dikkatini çekme, bu sorunlarla ilgili olarak ekip olarak sorumluluk duygularının, gönüllülük ve duyarlılık gibi özelliklerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.


Dr. Arda Sözcü


1 Toplum ve toplumsal sorunlar hakkında duyarlılık oluşturma
2 Proje oluşturmayı öğrenme ve bunu uygulayabilme
3 Gönüllülük duygusunu geliştirme
4 Takım çalışmasının önemini kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Toplumsal sorunlara yönelik projeleri hazırlama ve uygulama, sivil toplum örgütlerini tanıma ve gönüllü olarak yardımcı olma, farklı konularda projeler geliştirme.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders hakkında genel bilgi
2 Örnek projelerin incelenmesi
3 Sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi
4 Sosyal sorumluluk projesi için konu seçimi
5 Proje yazımı hakkında bilgi
6 Proje hazırlama-1
7 Proje hazırlama-2
8 Proje hazırlama-3
9 Ara sınav
10 Proje uygulamaları
11 Proje uygulamaları
12 Proje uygulamaları
13 Proje uygulamaları
14 Genel rapor hazırlama
15 Genel değerlendirme
16 Yarıyıl sonu sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 15 1 15
Uygulama/Pratik 6 1 6
Rapor Hazırlama 1 2 2
Rapor Sunma 1 1 1
Proje Hazırlama 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 29

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 1 3 1 1 1 1 1 1 4
ÖÇ 2 1 3 1 1 1 1 1 1 3
ÖÇ 3 1 2 1 1 1 1 1 1 3
ÖÇ 4 1 3 1 1 1 1 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek