GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7010002112012 HAYVANCILIKTA SAĞLIK KORUMA Ders 2 3 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu derste, öğrencilere hayvancılıkta sağlık korumanın nasıl yapılacağı, çiftlik hayvanlarında görülen bulaşıcı hastalıklardan nasıl korunulacağı, bakteri, virüs, virülans, enfeksiyon, bulaşma yolları, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların neler olduğu, hijyenik önlemler, dezenfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklarda korunma ve aşılar anlatılmaktadır.


Öğr. Gör. Dr. Muhammet Karakavuk


1 Hayvan sağlığının korunmasında dikkat edilmesi gerekli olan hususları bilebilme
2 Verimlilik üzerine hayvan sağlığının korunmasının önemi kavrama ve bunları uygulayabilme
3 Sürüye hastalık girişlerini önleyebilme
4 Aşılama ve aşı programı hazırlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


1- Çiftlik hayvanlarında bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar ve bunun önemi, —Bakteri, virüs, zoonoz, virülans, saprofit, patojen, bulaş ve bulaşma yolları gibi kavramların irdelenmesi, 2- Hijyen, dezenfeksiyon, vücut direnç mekanizması, aşı ve aşı çeşitleri gibi korunma yöntemleri işlenmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Çiftlik hayvanlarında bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar, Bulaşıcı hastalıkların önemi Uygulama programının sunuluşu,
2 Çiftlik hayvanlarında bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar, Bulaşıcı hastalıkların önemi Hijyen konusunda Powerpoint sunu
3 Bulaşıcı hastalık nedir? ve bulaşma yolları nelerdir? Hastalıklar konusunda video gösterimi
4 Çiftlikte yada işletmede alınması gerekli hijyenik önlemler nelerdir? Ahır temizliği ve dezenfeksiyonu
5 Su, yem, ekipman, kümes, ağıl, ahır hijyeni nasıl yapılır ve önemi nedir Ahır temizliği ve dezenfeksiyonu
6 Sağım, doğum, kuluçkahane hijyeni ve önemi Kümes temizliği ve dezenfeksiyonu
7 Dezenfeksiyon nedir, dezenfeksiyon çeşitleri ve önemi nedir? Kuluçka makinesi temizliği ve dezenfeksiyonu
8 ara sınav Yem ünitesi temizliği ve dezenfeksiyonu
9 Aşı nedir? Aşıma niçin yapılır? Aşı çeşitleri nelerdir? Video-hijyen
10 Güncel öneme sahip enfeksiyonların üzerinde durulması (Kuş gribi, domuz grini, kırım Kongo kanamalı ateşi) Video- hastalıklar
11 Aşı nedir? Aşıma niçin yapılır? Aşı çeşitleri nelerdir? Video-sağlık koruma
12 Bakteriyel, viral, protozoal ve mantar enfeksiyonları Aşı uygulaması
13 Paraziter ve metabolik hastalıklar Aşı uygulaması
14 Paraziter ve metabolik hastalıklar Enjeksiyon yöntemleri ve kan alma
15 FİNAL SINAVI Uygulama tekrarları

1- Özenli F. 1998. Sağlık ve Hijyen. Mega Basım. İstanbul, 200 sayfa. -Haynes B. 2006. (Çeviri H. Atasever) Sağlıklı Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliği. Yücel Ofset. Ankara. 704 sayfa. 2- Aytuğ, C. N., Alaçam, E., Görgül, S., Gökçen, H., Tuncer, S.D., Yılmaz, K., 1991. Sığır Hastalıkları. Tüm-Vet Hayvancılık ve Veteriner Hizmetleri Yayını No: 3, İstanbul.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 117

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4 3
ÖÇ 2 4 3
ÖÇ 3 4 3
ÖÇ 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek