GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7010002182013 KANATLI HAYVAN YETİŞTİRME Ders 2 3 4,00

Önlisans


Türkçe


Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile ilgili temel kavramların bilinmesi ve buna uygun bilgi ve becerileri kullanabilme yeteneğinin geliştirilmesi


Öğr. Gör. Dr. Özgün IŞIK


1 Kanatlı yetiştiriciliğinin Dünya ve Türkiye’deki yeri hakkında bilgi sahibi olma
2 Tavuk ırkları ve özellikleri, tavuk ıslahının geçmişten günümüze gelişimi, geleceği ve önemini kavrama
3 Kanatlılarda üreme sistemi, kuluçka yönetimi ve embriyo gelişimi hakkında temel bilgi birikimine sahip olma
4 Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde geleneksel ve alternatif yetiştirme sistemleri ve ürün kalitesi hakkında temel teorik ve pratik bilgilere sahip olma
5 Yumurta tavukçuluğu, etlik piliç yetiştiriciliği ve damızlık yetiştiriciliği hakkında temel bilgileri kavrama
6 Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde sağlık koruma ile ilgili temel bilgileri öğrenme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kanatlı yetiştiriciliğinin Dünya ve Türkiye’deki yeri ve önemi, geçmişten günümüze tavuk ıslahı, tavukların vücut yapısı ve fizyolojik özellikleri, embriyo gelişimi ve kuluçka uygulamaları, yetiştirme yöntemleri ve pratikleri, yumurta tavuklarının bakım ve yönetim uygulamaları, etlik piliçlerin bakım ve yönetim uygulamaları, damızlıkların bakım ve yönetim uygulamaları, tavukçulukta sağlık koruma.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders öğretim programının sunuluşu, dünyada ve Türkiye'de kanatlı sektörünün önemi ve üretimle ilgili güncel bilgiler Uygulama programının sunuluşu, program tesislerinin ziyareti
2 Tavukların vücut yapısı ve üretimde kullanılan tavuk ırkları Dünya’da ve Türkiye’de öne çıkan kanatlı ırklarının tanıtımı
3 Tavuk genetiği, ıslahı ve ırkları Dış ve iç vücut özelikleri konusunda bilgi verme
4 Damızlık tavuk yetiştiriciliği Damızlık tavuk yetiştiriciliğinde kayıt tutma ve üretim ile ilgili hesaplamalar
5 Yumurta biyolojisi Yumurtada dış ve iç kalite özelliklerinin belirlenmesi
6 Embriyo gelişimi Embriyo gelişim evrelerinin gösterilmesi
7 Kuluçka yönetimi Kuluçka uygulamaları
8 Ara sınav Kümes tipleri ve ekipmanlarının gösterilmesi
9 Yumurta tavuklarında bakım ve yönetim uygulamaları, besleme pratikleri-I Yumurtacı tavuklarda performansın değerlendirilmesi ve verimsiz tavukların belirlenmesi-I
10 Yumurta tavuklarında bakım ve yönetim uygulamaları, besleme pratikleri-II Yumurtacı tavuklarda performansın değerlendirilmesi ve verimsiz tavukların belirlenmesi-II
11 Etlik piliçlerde bakım ve yönetim uygulamaları, besleme pratikleri-I Etlik piliçlerde performans ölçümü ve gözlenen metabolik problemler-I
12 Etlik piliçlerde bakım ve yönetim uygulamaları, besleme pratikleri-II Etlik piliçlerde performans ölçümü ve gözlenen metabolik problemler-II
13 Kümesler ve ekipmanlar Tavukçulukta kullanılan ekipmanlar
14 Kanatlılarda sağlık koruma Aşılama
15 Organik kanatlı üretimi Uygulama sınavı
16 Final sınavı

Tullett S.G. 1991, Avian Incubation. ISBN 0-7506-1002-6, Cambridge Türkoğlu, M. ve M. Sarıca, 2014. Tavukçuluk bilimi: yetiştirme, besleme, hastalıklar. Bey Ofset Matbaacılık, Ankara North, M. O. and D. Bell, 1990. Commercial chicken production manuel. Avi Book, NewYorkYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Soru-Yanıt 14 1 14
Deney 1 2 2
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 133

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 1 1 1 5 1 1 1 1
ÖÇ 2 5 2 5 1 5 1 2 1 1
ÖÇ 3 4 2 1 1 5 3 1 2 1
ÖÇ 4 5 1 1 3 5 3 1 4 2
ÖÇ 5 5 1 1 3 5 3 1 2 2
ÖÇ 6 5 1 1 1 1 5 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek