GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Önlisans

1 Çiftlik hayvanlarının sindirim sistemleri anatomi bilgisine sahip olma
2 Çiftlik hayvanlarının sindirim fizyolojileri bilgisine sahip olma
3 Çiftlik hayvanlarında besin madde metabolizmaları bilgisine sahip olma
4 Edinilen bilgiler ile hayvanın sindirim sistemine özel besleme stratejilerini kavrayabilme[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sindirim, emilim, tek ve çok mideli hayvanların sindirim sistemleri ve aralarındaki farklılıklar
2 Tek mideli hayvanlarda sindirim fizyolojisi
3 Ruminant hayvanlarda sindirim fizyolojisi
4 Rumen mikrobiyal ekosistemi ve fermentasyonu
5 Besin maddelerinin emilimi
6 Sindirimde önemli fizyolojik olaylar, sindirim salgıları ve sindirim hormonları
7 Tek mideli ve çok mideli hayvanlarda besin madde metabolizmaları
8 ARASINAV
9 Tek mideli ve çok mideli hayvanlarda besin madde metabolizmaları
10 Gebe ve laktasyondaki hayvanların beslenmesi
11 Yavru, büyüme ve besi hayvanlarının beslenmesi
12 Etlik piliç ve diğer kanatlıların beslenmesi
13 Yumurtacı tavukların ve damızlık tavukların beslenmesi
14 Atların beslenmesi
15 Pet hayvanlarının beslenmesi
16 FİNAL SINAVIYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Problem Çözümü 1 1 1
Soru-Yanıt 15 1 15
Gösterme 1 1 1
Makale Kritik Etme 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 109

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 1 1 4 3 3 1 2 3
ÖÇ 2 4 1 1 4 3 3 1 2 3
ÖÇ 3 4 1 1 3 3 3 1 2 3
ÖÇ 4 5 1 2 3 3 3 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek